17.10.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SARIZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

İLAN

T.C. SARIZ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/52 Esas
DAVALI BATIHAN YILDIZ :45547686522-TÜRKMEN ve HATİCE oğlu, 10/04/1988 İZMİR doğumlu,
DAVALI YAKUP YILDIZ :46543464220-MEHMET ve DÖNDÜ oğlu, 10/10/1986 SARIZ doğumlu,
Davacı Aksumobilya Tekstil Elektronik Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi Ticaret Limited Şirketi - Evmer Şubesi vekili Av. Sinan ATA tarafından Kayseri İli Sarız ilçesi İncemağara köyü 130 ada 8 parsel, İncemağara köyü 132 Ada 34 Parsel, İncemağara köyü 153 Ada 2 Parsel, İncemağara köyü 154 Ada 1 Parsel, İncemağara köyü 154 Ada 2 Parsel, İncemağara köyü 155 Ada 15 Parsele kayıtlı taşınmazların satılarak taraflar arasında ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır.
Mahkememizce davalı Kahramanmaraş ili, Göksun ilçesi, Tahirbey Köyü, nüfusuna kayıtlı Batıhan Yıldız ve davalı Kayseri ili, Sarız ilçesi, İncemağara Köyü, nüfusuna kayıtlı Yakup Yıldız'a çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade dönmüş olduğu, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün ve saati ile, dava dilekçesi ve tensip zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 28/11/2023 günü saat: 10:50'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve yokluğunuzda karar verileceği, varsa bütün delillerinizi de yazılı olarak duruşma tarihine kadar Mahkememize ibraz etmeniz gerektiği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 11/10/2023

#ilangovtr Basın no ILN01910187