03.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

T.C. ŞARKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/401 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, vasfı, malikleri ve kamulaştırma miktarları belirtilen taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından kamulaştırılmasına karar verilmiş ve bedel tespiti ve davacı adına tescili için Mahkememize dava açılmış olup, Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açılabileceği, açılacak davada husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)'ye yöneltileceği ve dava açanların Mahkememize bilgi vermeleri gerektiği, hak sahibi veya hak sahibi olduğunu iddia eden şahısların Mahkememize müracaat edebileceği, bu konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerektiği hak sahiplerinin ve ileride çıkması muhtemel hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde bilirkişi incelemesi sonucunda tespit edilecek kamulaştırma bedelinin davalılar adına Şarköy Ziraat Bankası şubesine yatırılacağı, kamulaştırılan taşınmaza ilişkin iddia ve itirazı olan ilgililerin yukarıda esas numarası belirtilen dava dosyasına müracaat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri hususu; 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
İLİ : TEKİRDAĞ
İLÇESİ : ŞARKÖY
MAHALLESİ : Cumhuriyet Mahallesi
ADA NO/ PARSEL NO : 17 Ada, 31 Parsel
MALİKLERİN ADI VE SOYADI :Şarköy Belediye Başkanlığı
TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRILACAK ALAN: 34,18 m2'lik kısmının mülkiyet bedeli
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN AD : Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)

 

#ilangovtr Basın no ILN01944234