22.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SAVUR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

 

T.C.
SAVUR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

1-KAMULAŞTIRMAYI YAPACAK DAVACI İDARE:BOTAŞ-BORU HATLARI İLEPETROL TAŞIMA A.Ş
2-TAŞINMAZLARIN BULUNDUĞU İL-İLÇE:MARDİN/ SAVUR
3-Mahkeme esas numarası sırasına göre kamulaştırılan taşınmazların tapuda kayıtlı olduğu parsel-mevkii-pafta-ada-vasıf ve yüzölçümleri-malikleri:

ESAS NO MAH/KÖY MEVKİİ ADA PARSEL VASIF YÜZÖLÇÜM MALİKLER
2024/123 İÇÖREN   178 2 TARLA 18.986,00 1-Abdulselam Aydemir

4-) İlan tarihinden itibaren 30 (otuz:) gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı davalı ve taşınmaz maliklerinin idari yargıda(Mardin İdare Mahkemesi) iptal veya aynı süre içerisinde adli yargıda (Savur Asliye Hukuk Mahkemesi)maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, husumetin BOTAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE yönlendirilmesi gerektiği,
5-) 4 nolu karar gereğince yasal süre içerisinde iptal veya düzeltim davası açılmadığı, açıldığının belgelendirilip yürütmenin durdurulması kararı alınmadığı takdirde kamulaştırma işleminin kesinleştirileceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırma yapan idare adına taşınmazların tesciline karar verileceği,
6-) Tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C Ziraat Bankası Savur Şubesinde hak sahibi davalı malikler adına açılan hesaba yatırılacağı,
7-) Davalıların kamulaştırmaya karşı tüm savunma ve delillerini davanın tebliğinden itibaren 10(on) günlük süre içerisinde mahkememize bildirilmesi hususları ilan ve ihtar olunur.13/03/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02007032