02.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/152 Esas

DAVACI : TCDD
DAVALI : ZEHRA TÜZÜNER - T.C. 35072282122, Durak ve Fatma kızı, 08/09/1973 doğumlu,

Davacı tarafından hissedarı bulunduğunuz Sorgun ilçesi Babalı Köyü 160 ada 97 parsel sayılı taşınmaz aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye tebliğ edilmek istenilmişse de tebligat evrakının adreste bulunamadığınız gerekçesiyle iade döndüğü, mernis adresi sorgusunda sisteme kayıtlı adresinizin bulunamadığı, akabinde yapılan adres araştırması neticesinde de hiçbir adrese ulaşılamadığı anlaşıldığından; aşağıdaki hususların tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir. 12/06/2024 günü saat: 09:00'da mahkememiz duruşma salonunda bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 26/03/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02011253