17.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz eylül sosyal Güvenlik Merkezi

 

        T.C.
             SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
              İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
                             Dokuz eylül sosyal Güvenlik Merkezi              
                            
             SATIŞ İLANI İLANEN TEBLİĞ


İşverenin ünvanı: SGF Tekstil İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Şirket yetkilisi: Feriha GÖKER
Gayrimenkulün maliki: Kübra GÖKER
İş bu ilanen tebliğin kimlere yapılmış sayılacağı:  SGF Tekstil İnşaat Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti.’ ne  ve şirket yetkilisi Feriha GÖKER’ e.
Gayrimenkulün adresi: İnönü Mah. 689 Sk. No:7 Buca/İZMİR
Gayrimenkulün Özellikleri: İzmir ili, Buca ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, 40413 ada, 3  parsel, 57 cilt, 5558 sayfada kayıtlı, 291 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazın ½ hissesi.
Gayrimenkullerin Muhammen Bedeli: 4.800.000,00 TL
Gayrimenkullerin Satış Yeri ve Tarihi: Menderes Mah. Menderes Cad. No:20 Buca SGK Yerleşkesi B Blok İcra Satış İhale Salonu Buca/İZMİR  
Taşınmazın ½ hissesi için 1. açık artırma : 10/07/2024 tarihinde saat 10:30-10:40 arası,
Taşınmazın ½ hissesi için 2. açık artırma : 17/07/2024 tarihinde saat 10:30-10:40 arası yapılacaktır.
Gayrimenkul İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezince satışa çıkartılmıştır. Satış ilanı işverenin ve şirket yetkilisinin 213 sayılı Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentlerinde sayılan bilinen adreslerinde tebliğ yapılamaması ve  muhatabın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir adresi bulunmaması nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.’nun 103-106 maddelerine istinaden ilgilinin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Dokuz Eylül Sosyal Güvenlik Merkezi’ne bizzat veya bilvekale müracaatta bulunması veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresini bildirmesi halinde kendisine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmaması veya açık adresini bildirmemesi halinde işbu ilanın yayınlandığı tarihten başlayarak bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02017721