T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

.

T.C.TRABZON 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI
Mahkememizde davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında; Kamulaştırma Kanunun 4650 S.K. İle değişik 10. maddesi hükmü gereğince tensiben verilen karar uyarınca;aşağıdamalikleri ile özellikleri yazılı taşınmazların yine aşağıda belirtilen kısımlarının davacı Karayolları Genel Müdürlüğü kararı ile kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydı ile pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazlarınKarayolları Genel Müdürlüğü adına yol yapım ve emniyet sahası olarak kamulaştırması için mahkememize işbu davanın açıldığı, belirlenen gün ve saatte duruşmasının yapılacağı ve mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 S.K. gereğince saptanmasına müteakip ilgililer adına mahkememizce belirlenen T.C. Halk Bankası Merkez Şubesi’ne yatırılacağı ve bedelin yatırılması üzerine taşınmazların belirtilen m²'lerinin Karayolları Genel Müdürlüğü adına yol olarak terkinine karar verilebileceği hususu kamulaştırma kanununun 4650 S.K. ile değişik 10. maddesi hükmü gereğince İLAN OLUNUR.

Dosya No: Mahalle/İlçe: Ada: Parsel: Malik: Toplam Parsel m²: Kamulaştırılan Alan m²: Duruşma Gün ve Saati:
2023/152 Kıratlı/Yomra 152 3 1-Mustafa GÜMRÜK 201,71 96,42 04/07/2023
Saat: 09:30
2023/153 Özdil-Gürpanır /Yomra 442 3 1-İbrahim AYDIN
2-Mustafa AYDIN
3-Sebahattin AYDIN
107,74 107,74 04/07/2023
Saat: 09:35
2023/154 Kıratlı/Yomra 256 98 1-Kemal İNAN 43,01 43,01 04/07/2023
Saat: 09:40
2023/155 Tepeköy/Yomra 556
558
559
37
4
1
1-Ayşe BEŞER
2-Mehmet Ali İNAN
3-Ümmet İNAN
1.289,70
68,77
274,06
23,60
68,77
274,06
04/07/2023
Saat: 09:45
2023/156 Özdil-Gürpınar
/Yomra
Özdil-Durançay
/Yomra
432
842
55
12
1-Hüseyin EROL 78,45
33,77
15,69
6,75
04/07/2023
Saat: 09:50
2023/157 Kıratlı/Yomra 109 25 1-Ali Kemal KAZANCI 765,84 36,64 04/07/2023
Saat: 09:55
2023/158 Ocak/Yomra 184 24 1-Kadir GÜMRÜK 2.643,35 115,49 04/07/2023
Saat: 10:00
2023/159 Kıratlı/Yomra 260 36 1-Emin KURUTÇU 68,13 22,71 04/07/2023
Saat: 10:05
2023/160 Özdil-Durançay
/Yomra
849 43 1-Saadettin EROL 701,13 126,95 04/07/2023
Saat: 10:10
2023/161 Kıratlı/Yomra 259 44 1-Emin KURUTÇU 137,12 45,71 04/07/2023
Saat: 10:15
2023/162 Özdil-Gürpanır
/Yomra
450 83 1-Günay AYDOĞDU 466,73 41,21 04/07/2023
Saat: 10:20
2023/163 Özdil-Durançay
/Yomra
850 1 1-Ayşe KAYMAZ
2-Nazmiye EROL
3-Sabriye EROL
81,95 81,95 04/07/2023
Saat: 10:25
2023/164 Kıratlı/Yomra 301 10 1-Ahmet Faik AYAS
2-Ali AYAS
3-Mine AYAS
4-Nurittin AYAS
5-Sebahattin AYAS
6-Seniye AYAS
59,92 59,92 04/07/2023
Saat: 10:30
2023/165 Kıratlı/Yomra 151
151
152
152
152
152
152
153
153
153
153
153
155
7
10
2
33
35
37
39
2
12
24
26
28
3
1-Ahmet GÜMRÜK
2-İbrahim GÜMRÜK
3-Mehmet GÜMRÜK
39,54
171,78
41,91
440,80
526,06
107,45
96,96
143,21
934,99
50,48
82,81
102,35
188,50
12,71
55,21
13,47
141,69
169,09
34,54
31,17
46,03
300,53
16,23
35,49
32,90
60,59
04/07/2023
Saat: 10:35
2023/166 Özdil-Gürpınar
/Yomra
442
442
5
6
1-Asiye AYAZ
2-Ayla AYAZ
3-Ecvet KURT
4-Hatuncuk KURT
5-Mualla SÖNMEZ
6-Mustafa KURT
7-Perihan BAYRAM
2.589,72
209,65
1.125,10
209,65
04/07/2023
Saat: 10:40
2023/167 Kıratlı/Yomra 259 13 1-Ali İNAN
2-Ayşe ÇİÇEK
3-Erkan İNAN
4-Erol İNAN
5-Murat İNAN
6-Münire İNAN
7-Neriman KARAKAYA
8-Yılmaz İNAN
306,11 92,77 04/07/2023
Saat: 10:45
2023/168 Kıratlı/Yomra 256 18 1-Abdurrahman YILDIRIM
2-Ayşe OĞUZ
3-Fatma YILMAZ
4-Gülüzar YILMAZ
5-Hafife YILDIRIM
6-Hatice İNAN
7-İsmail YILDIRIM
8-Rızvan YILDIRIM
105,00 26,25 04/07/2023
Saat: 10:50
2023/169 Özdil-Gürpınar
/Yomra
442
442
4
7
1-Ayhan KURT
2-Ayşen KURT
3-Gökhan KURT
4-İfaket KURT
5-Leyla KURT
6-Mehmet KURT
7-Nejla KURT
8-Nuran KURT
9-Nurcan KURT
3.068,09
2.611,55
875,58
1.362,75
04/07/2023
Saat: 10:55
2023/170 Ocak/Yomra 184 25 1-Ayşe DEMİR
2-Cemal KELEŞ
3-Elmas SAĞIROĞLU
4-Emine Zerrin KELEŞ
5-Ethem KELEŞ
6-Fatma GÜMRÜK
7-Hatice KELEŞ
8-Havva CAN
9-Hidayet GÜMRÜKÇÜ
10-Hüseyin KELEŞ
11-Makbule GÜMRÜK
12-Memnune KELEŞ
13-Meryem KELEŞ
14-Murat KELEŞ
15-Nazmiye KELEŞ
16-Necmi KELEŞ
17-Reyhane SEVİCİ
18-Seyfettin KELEŞ
19-Sümeyye BARETEN
20-Temel KELEŞ
21-Yaşar KELEŞ
1.264,55 261,04 04/07/2023
Saat: 11:00
2023/171 Kaymaklı/
Ortahisar
2740 1 1-Ali Rıza YAŞAR
2-Emine BAYRAK
3-Mustafa YAŞAR
4-Nurhan AKPINAR
5-Nuri YAŞAR
362,27 58,16 04/07/2023
Saat: 11:05

#ilangovtr

Basın No: ILN01812014