05.04.2024 - 00:01 | Son Güncellenme:

T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU

 

T.C. TURGUTLU SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA
ve BASİT USULDE YAPILDIĞINA DAİR İLAN

DOSYA No:2024/23 Tereke

Şeyhisa mah. 97 Sk. No:1 Akhisar /Manisa adresli, 44425677560 TC Kimlik nolu SEZAİ BİLGİN'in terekesinin Turgutlu Sulh Hukuk Mahkemesinin; 23/01/2024 Tarih ve 2024/183 Esas, 2024/78 sayılı Kararı ile, iflas hükümlerine göre tasfiyesine, tasfiyenin basit usulde yürütülmesine karar verilmiştir. Alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kaydını yaptırmaları, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vererek tasfiyenin ADİ şekilde yapılmasını isteyebileceği hususları ilan olunur. (İİK m.166,218)

#ilangovtr Basın no ILN02014084