21.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. ÜNYE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/1715 Esas
DAVALILAR : AYŞE BAL 155*****582 -Liseler Mah. Akkuş Niksar Cad. No:133/4 Ünye / Ordu

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 15/05/2024 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı ve TMK 644/2. maddesi gereğince Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itirazınız varsa itirazınızı tebliğ tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde ileri sürmeniz, ileri sürmediğiniz veya paylaşma davası açıp bunu bildirmediğiniz takdirde duruşmaya devamla istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verileceği hususu Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN01987911