13.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. ÜRGÜP ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/467 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Nevşehir/Ürgüp

KÖY Ortahisar
MEVKİİ : Göreme
ADA NO : -
PARSEL NO : 11955
VASFI : Yol
YÜZÖLÇÜMÜ : 995,07 m2
KAMULAŞTIRMA
YAPILACAK ALAN Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi ile Merkez İlçe Göreme Beldesi arasında İdare yol ağında bulunan yolun yapılması için yola isabet ettiği kısımlar

MALİKİNLERİN
ADI VE SOYADI : Şükrüye CANSEVEN mirasçıları
(Meral Gençer, Turgay İşgören, Ali İşgören)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Kapodokya Alan Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Taşınmazın Kamu Yararına Tahsisi

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Ortahisar Göreme Mevkii 11955 parsel sayılı yol vasfındaki taşınmazın kamulaştırma yasasının 19. maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı idare adına tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/467 Esas sayısında dava açılmıştır.

1-
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği.

2-
İlan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptaldavası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın,kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

3-
Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Vakıflar Bankası Ürgüp Şubesine yatırılacağı.

4-
Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/11/2023

#ilangovtr Basın no ILN01981795