16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

 

T.C. UŞAK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N


DOSYA NO : 2022/163 Esas
KARAR NO : 2023/1301

Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi, Mala Zarar Verme, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçunun şikayetçileri olan Seyid Rahman ve Kenjagül oğlu, 01/01/2001 Kunduz doğumlu, Afganistan uyruklu Nabi Haydari ile Zıyauddın ve Parvaneh oğlu, 01/01/1999 Kunduz doğumlu, Afganistan uyruklu Salman Gholamı'ye mahkememiz hükmü ileC.Savcısınınistinafdilekçesi ilesanıkCaferÇetin'inistinafdilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 13/11/2023tarih 2022/163esas- 2023/1301 karar sayılı hükmü ile;

1-Sanıklar Ahmet Kurt ve Cafer Çetin haklarındakonut dokunulmazlığını ihlal etme ve mala zarar vermesuçlarından ayrı ayrı beraatlerine,

2-Sanık Ahmet KURT'un TCK'nın 165/1, 62/1, 50/1-a, 52/2maddeleri uyarınca neticeten 80 TLadli para cezasıve 3000 TL adlipara cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,

3- Sanık CAFER ÇETİN'inTCK'nın 165/1, 62/1, 50/1-a, 52/2maddeleri uyarınca 80 TLadli para cezasıve 5 ayhapis cezası ile cezalandırılmasına,

C.Savcısının istinaf dilekçesi ile; sanıkların eylemlerinin bina ve eklentileri içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarını oluşturduğundan usul ve esas yönünden Kanun'a aykırı bulunduğundan kararın her iki sanık aleyhine istinafen kaldırılmasını talep ettiği,

Sanık Cafer Çetin'in istinaf dilekçesi ile; dosya kapsamında bir suçunun olmadığını,sanık Ahmet Kurt'un kendisine yeni telefon aldığını, bir hafta kullanabilmesi için kendisine verebileceğini söylediğini, bu nedenle telefonu aldığını, telefonun çalıntı olduğunu bilmediğini belirterek istinaf talebinde bulunmuş olmakla,

Mahkememizin 13/11/2023tarih ve2022/163esas - 2023/1301 karar sayılı gerekçeli kararı, C.Savcısının 14/11/2023tarihli istinaf dilekçesi ile sanık Cafer Çetin'in 17/11/2023 tarihli istinaf dilekçelerinin müştekiler Nabi Haydari ile Salman Gholamı'ye işbu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize ibraz edeceği dilekçe ile mahkememiz hükmüne karşı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna başvurabileceği, istinaf başvurularına karşı aynı sürede cevaplarını bildirebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.14.02.2024

#ilangovtr Basın no ILN01985588