17.09.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. UŞAK 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

.

0

T.C. UŞAK 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2021/342 Esas 16.12.2021 2021/427 KararİLAN METNİ
SANIK : ZİYAUDDİN QUREYSHİ Shamsaudın ve Cemile oğlu 01/01/1997
Kunduz/Afganistan doğumlu,
SUÇ : Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek,
Bulundurmak ve Kullanmak
SUÇ TARİHİ : 25/09/2018
KARAR TARİHİ :07/09/2021
Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı sanık hakkında Mahkememizde yapılan kovuşturma sonucunda, 07/09/2021 tarih 2021/342-2021/427 Esas ve Karar sayılı kararla kovuşturma şartı gerçekleşmediğinden kamu davasının CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca DURMASINA kararı verilmiştir.
Karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olup, 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş ve iş bu ilanın gazete ilanından 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve takip eden 7 gün içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine sözlü beyanda bulunarak tutanağa geçirilmek suretiyle Uşak Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesince incelenmek üzere itiraz kanun yoluna başvurulabileceği, başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01892973