01.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

.

T.C. YÜKSEKOVA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/1074 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Hakkari İli Yüksekova İlçesinde bulunan ve yukarıda köy, parsel, malik, maliğin hisse oranı, cins, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısımının yüzölçümü bilgileri verilenTaşınmazların Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile yukarıda esas numarası belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirimeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkememece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Yüksekova Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma Ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye Yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince ilan olunur.06/11/2023 Sıra Köy Ada-Parsel KamulaştırmaAlan(m²) İrtifak Alan(M²) Dosya Esas
1-Cumhuriyet Mahallesi 304 ada 2 parsel 125,56 - 2023/1074
2-Cumhuriyet Mahallesi 305 ada 29 parsel 1,06 204,75 2023/1076
3-Cumhuriyet Mahallesi 307 ada 2 parsel 1,22 87,73 2023/1081
4-Cumhuriyet Mahallesi 304 ada 7 parsel 4,41 123,76 2023/1084
5-Cumhuriyet Mahallesi 303 ada 4 parsel 3,50 125,61 2023/1086
6-Cumhuriyet Mahallesi 285 ada 3 parsel 4,16 138,12 2023/1091
7-Cumhuriyet Mahallesi 286 ada 12 parsel 0,90 286,03 2023/1094
8-Cumhuriyet Mahallesi 288 ada 12 parsel 137,09 - 2023/1096
9-Cumhuriyet Mahallesi 288 ada 18 parsel 1,06 149,91 2023/1100
10-Cumhuriyet Mahallesi 288 ada 22 parsel 120,70 - 2023/1101
11-Cumhuriyet Mahallesi 292 ada8 parsel 8,90 495,55 2023/1104
12-Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 10 parsel 4,00 153,41 2023/1106
13-Cumhuriyet Mahallesi 292 ada 27 parsel 36,71 - 2023/1111
14-Cumhuriyet Mahallesi 298 ada 39 parsel 5,54 281,64 2023/1114
15-Cumhuriyet Mahallesi 298 ada 53 parsel 6,55 525,58 2023/1116
16-Cumhuriyet Mahallesi 319 ada 52 parsel 1,08 236,99 2023/1121
17-Cumhuriyet Mahallesi 319 ada 37 parsel 2,79 - 2023/1124
18-Cumhuriyet Mahallesi 303 ada 7 parsel 71,13 - 2023/1126
19-Cumhuriyet Mahallesi 303 ada 13 parsel 98,27 - 2023/1131
20-Cumhuriyet Mahallesi 305 ada3parsel 1,06 152,39 2023/1134
21-Cumhuriyet Mahallesi 305 ada 30 parsel 35,51 - 2023/1136
22-Cumhuriyet Mahallesi 302 ada 3 parsel 4,00 110,15 2023/1140
23-Cumhuriyet Mahallesi 302 ada 7 parsel 0,40 89,07 2023/1141
24-Cumhuriyet Mahallesi 301 ada 6 parsel 130,94 - 2023/1144
25-Cumhuriyet Mahallesi 301 ada 13 parsel 0,49 137,84 2023/1146
26-Cumhuriyet Mahallesi 299 ada 31 parsel 45,11 - 2023/1154
27-Cumhuriyet Mahallesi 299 ada 3 parsel 8,00 321,88 2023/1156

 

#ilangovtr Basın no ILN01942085