16.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

İLAN

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/400

Mahkememizin aşağıda esas numaraları belirtilen dosyalarında verilen ara kararı gereğince;

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Zonguldak İli Kilimli İlçesi Türkali Köyünde bulunan tapuya 171 ada 17 parsel numarasıyla kayıtlı taşınmazın tamamının kurum tarafından kamulaştırılması amacıyla açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasında Mahkememizce yapılan keşif sonucunda alınan raporda toplam bedelden davalı Soner AKBAŞ hissesine 3.783,79 TL düştüğünün tespit edildiği,Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalı Soner AKBAŞ'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden bilirkişi raporu tebliğ edilememiştir.

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:53'te olup Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınızilanen tebliğ olunur.

DAVALI : SONER AKBAŞ- (TC: 635*****808) Nazım oğlu, 1975 doğumlu

#ilangovtr Basın no ILN02032458