24.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU MARMARA BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ

 

TASFİYE HALİNDE SINIRLI SORUMLU MARMARA BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ

KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KOOPERATİFİ

İLAN

     Tasfiye Halinde Sınırlı Sorumlu Marmara Bölgesİ Su ürünleri Kooperatifleri Birliği Kooperatifi Tasfiye sonu Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki günden maddelerini görüşmek üzere 14.03.2024 tarihinde saat 11.00’de Yeşilköy Balıkçı Barınağı Liman Sokak No:19/3 Bakırköy - İstanbul adresinde yapılacaktır.

     Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 02.04.2024 tarihinde aynı adres ve saatte yapılacaktır.

Kooperatif ortaklarının hazır bulunmaları rica olunur.

GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.

2-  Başkanlık Divanının seçimi .

3- Tasfiye Kurulu, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu raporlarının okunup görüşülmesi.

4- Bilanço ve gelir- gider cetvellerinin okunup görüşülmesi ve kabulü.

5- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Tasfiye Kurulu raporlarının ibrası.

6- Tasfiye sonu görüşmeleri.

7- Kapanış

#ilangovtr Basın no ILN01991006