02.06.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

.

İLAN

TRABZON 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı 2023/122 Esas 26/05/2023
İLAN
Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü vekili 22/03/2023 tarihlidava dilekçesinde özetle;İdarenin yapmakla görevli bulunduğu kamu hizmeti için gerekli olduğu anlaşılanTrabzon- Yomra Ayrım Özdil İl Yolukamulaştırması kapsamında bulunan Trabzon İli, Yomra İlçesi, Kıratlı Mahallesi sınırlarıdahilindebulunan 301 ada, 8 parselnumaralı187,83m² büyüklüğündeki taşınmazın tamamınınkamulaştırma kanunun 10.maddesi uyarınca kamulaştırılmasının istenildiği, taşınmazın devrinin, ferağının ve temlikininönlenmesi için kamulaştırma kanununun 31/b maddesi gereğince tapuda kamulaştırma şerhinin konulmasına, tapu kütüğündeki beyan,hak, haciz, ipotek ve diğer takyidat sahiplerinin de varsa eğer davaya dahil edilmesini, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılardan tahsiline karar verilmesinitalep ettiği, davalılar arasında dosya davalısıAli İnan mirasçılarından Fatma Yılmaz olduğu,(T.C.15785879628) iş bu davanın duruşmasının 22/06/2023günü saat 11:50'e bırakılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.26/05/2023Katip 239981 Hakim 196026

#ilangovtr

Basın No: ILN01838967