17.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

 

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ)’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI


Samsun il sınırları içerisindeki elektrik dağıtım tesislerinin isabet ettiği taşınmazların kamulaştırılması ve/veya kamulaştırma yolu ile üzerinde irtifak hakkı kurulmasına, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 19’uncu maddesinin 2/a fıkrası gereğince, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca TEDAŞ Yönetim Kurulu tarafından alınan sırasıyla 09/03/2022 tarih, 10-788 no'lu, 12/05/2023 tarih, 13-936 no’lu, 18/07/2022 tarih, 23-1997 no’lu kararlar ile başlanılmıştır.
Söz konusu kararlar uyarınca kamulaştırma işlemlerine başlanılan ve aşağıda mülkiyet bilgileri belirtilen taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik dağıtım tesisi yeri ile irtifak hakkının bedelini peşin ödemek koşuluyla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8'inci maddesi uyarınca anlaşarak satın alınacak ve/veya üzerine irtifak hakkı kurulacaktır.
Buna göre, aşağıda listede belirtilen maliklerin/kanuni vekillerinin, son ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 0 362 435 13 73 telefon numarasından bilgi alması ve Atakent Mah. Atatürk Bul 3. Kısım Platin Ofis İş Merkezi No: 43 Kat: 6 Atakum / Samsun adresinde bulunan TEDAŞ 21. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) müracaatta bulunması rica olunur.
Belirtilen süre içerisinde uzlaşma görüşmelerine katılmamaları veya katılım sağlayıp anlaşmaya varılamaması halinde, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 10'uncu maddesine göre taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesinde Bedel Tespit ve Tescil Davası açılacaktır.
Anlaşmaya varılması halinde; uzlaşma komisyonu üyeleri ve bahsi geçen taşınmaz malikleri/kanuni vekilleri arasında anlaşma tutanağı imzalanacak, anlaşma tutanağında belirtilen kamulaştırma bedeli üzerinden ve taşınmazın Genel Müdürlüğümüz adına tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesinin ardından, kamulaştırma bedeli taşınmaz maliklerine ödenecektir.

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR

Kamulaştırılacak Ve/Veya Kamulaştırma Yolu İle Üzerinde İrtifak Hakkı Kurulacak Taşınmaz ve Malik Listesi
 

İlçesi Köy/Mahalle Ada No Parsel No Adı Soyadı Baba Adı
SALIPAZARI KARAYONCA 143 3 EMİNE AYDIN ŞÜKRÜ
SALIPAZARI TACALAN 132 1 İDRİS TORUN İLYAS
SALIPAZARI TAHNAL 203 2 DURMUŞ KÖSEOĞLU MEHMET
SALIPAZARI TAHNAL 203 3 DURMUŞ KÖSEOĞLU MEHMET
SALIPAZARI TAHNAL 203 4 DURMUŞ KÖSEOĞLU MEHMET
VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 103 HACER ACAR İBRAHİM
VEZİRKÖPRÜ AKÖREN 136 114 HÜLYA AKIN FİKRİ

 

#ilangovtr Basın no ILN01985938