23.11.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR

.

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRAYA VERECEKTİR
İhale Tarihi             :    05/12/2023
İhale Saati               :    10:00
İhale Yeri                :    Encümen Toplantı Salonu
İşin Adı                   :    Çınarönü Mahalle Ankarayolu Cadde 3567 ada 36 parsel üzerinde, hazırlanan proje kapsamında Öğrenci Yurdu ve Ticaret Binasının sınırlı ayni hak tesisi olarak 29 yıl süre ile kiraya verilmesi işi.
Yüzölçümü              :    Arsa alanı 4.377,49 m2 , İnşaat alanı 9.375 m2
Tahmini Bedeli       :    Aylık 80.000,00 TL (%20 KDV hariç)
İhale Usulü             :    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, kapalı teklif usulü
Geçici Teminatı      :    835.200,00 TL


İhaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin şartnamenin 2.maddesine uygun olarak, 05/12/2023 saat 09:30’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimine kapalı zarf içinde teslim edilmesi ve Yıldırım Belediyesine borcu olmaması gerekmektedir.
 

  1. Gerçek kişiler için; e-Devlet'ten alınmış Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi
  2.  Gerçek kişiler için; T. C. kimlik kartının ibrazı
  3. Temsil durumunda noterden onaylı vekaletname ile vekile ait T. C. kimlik kartının ibrazı
  4. Tüzel kişiliğe ait faaliyet belgesi
  5. Tüzel kişi adına teklif verene ait yetki belgesi
  6. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olan Geçici Teminat
  7. Yabancı isteklilerin Türkiye’de tebligat yerini gösteren belge
  8. Teklif Mektubu

 

#langovtr Basın no ILN01935755