Geri Dön
Populer BilimDalton Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Dalton Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Günümüze kadar atom adına bazı çalışmalar yapılmış ve bilim adamları tarafından kendilerine ait atom modelleri oluşturulmuştur. John Dalton'un atom modeli de 1805 yılında tasarlanmıştır. Dalton atom modeli nedir, Dalton atom modelinin özellikleri ve eksiklikleri nelerdir, sizler için araştırdık.

Dalton Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Atom adına birçok teori üretilmiştir. Çok eski zamanlardan beri atomun varlığı adına şekiller çizilmiş ve benzetmeler yapılmıştır. Dalton atom modeli ise deneyler sonucu ulaşılan bilgilere dayanan, atomun temellerinin atılmasını sağlayan bir model olmuştur.

 Dalton Atom Modeli Nedir?

 Dalton atom modeli, John Dalton tarafından 1805 yılında oluşturulmuş, sabit katlı oranlar teorisini açıklamak üzere deneyler yapılmıştır. Dalton atom modeli atomdan ziyade yaşanan kimyasal tepkimelerin açıklanmasında daha etkili olmuştur.

 Dalton atom modeli sayesinde kütlenin korunumu yasası ve katlı oranlar kanununun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu sayede atom hakkında yapılan çalışmalarda bilimsel kabul edilen ilk model olarak kabul edilmiştir. 

 Dalton atom modeli; özellikleri, eksiklikleri ve hatalarıyla birlikte kendisinden sonra çalışmalar yapan bilim adamlarına atom hakkında bir temel oluşturmuştur. John Dalton; Thomson, Rutherford, Bhor ve Modern atom teorilerinin oluşmasında oldukça etkili olmuştur.

 Dalton Atom Modelinin Özellikleri Nelerdir?

Atom, elementlerin yapı taşıdır ve boyut olarak çok küçüktür.

Bir elementin tüm atomları aynı özelliklere sahiptir fakat farklı elementlerin atomları birbirlerinden farklıdır.

Bileşikler birden fazla atomdan oluşur. Bu oluşum rastgele değildir, bileşiklerin atomları arasında bir tam sayı veya kesir oranı bulunur. 

Atomun parçalanması mümkün değildir. 

Atom küre şeklindedir ve en küçük parçadır. Atomun altında başka bir parça yoktur. 

Kimyasal tepkimeler ile atomları düzenlemek, birleştirmek ve ayırmak mümkündür. Kimyasal tepkimeler ile atom yok edilemez.

Atomun içi doludur.

Dalton Atom Modelinin Eksiklikleri ve Hataları Nelerdir?

 Bilim adamlarının yaptıkları çalışmalarda bazı eksiklikler ve hatalar bulunabilir. Çalışma yaptıkları dönemin teknolojisi, bilime verdiği değeri, maddi durumları, sosyal ve siyasal olayları da değerlendirerek hatalar ve eksiklikler normal karşılanabilir. Dalton atom modeli de hata ve eksiklik yaşanan atom modelidir. 

Bir elementin tüm atomları birbirinin aynısı değildir. Henüz nötron, elektron ve proton keşfedilmediği için Dalton'un bu maddesi hatalı kabul edilmiştir. 

Atomların içi boşluklu yapıdadır, dolu değildir. 

Atom, en küçük parça olarak kabul edilmez. Elektron, proton, nötron gibi birçok madde atomdan küçüktür ve atomun oluşmasını sağlamaktadır.

Bir bileşiğin tüm molekülleri aynı olmak zorunda değildir. 

Atomlar, maddi olarak masraflı ve deneysel olarak zorlayıcı çekirdek tepkimelerinin sonucunda parçalanabilir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler