Geri Dön
Populer BilimThomson Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Thomson Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Thomson, atomun yapısını tanımlamak adına çalışmalar yapan İngiliz bir bilim adamıdır. Thomson atom modeli ile bilim dünyasına ışık tutmuş, kendisinden sonraki çalışmalara öncülük etmiştir. Thomson atom modeli nedir, özellikleri ve eksiklikleri nelerdir, sizler için derledik.

Thomson Atom Modeli Nedir? Özellikleri Ve Eksiklikleri Nelerdir?

Thomson atom modeli, 1904 yılında çalışmaları tamamlanarak bilim dünyasına sunulmuş bir modeldir. Şekil benzerliğinden dolayı üzümlü kek modeli olarak da bilinir.

 Thomson Atom Modeli Hangi Deneylerle Bulunmuştur?

 Thomson, deneylerinde çeşitli gazları kullanmış ve bu gazlar sayesinde elektronun yük/kütle oranını hesaplamıştır. Elektron veren atomun pozitif olduğunu ispatlarken, William Crookes'un katot ışını tüplerini kullanarak deneyler yapmıştır.

 Thomson, deneyleriyle birlikte atom içinde bulunan elektron ve protonlarının homojen halde dağıldığını öne sürmüştür. Bu sebeple oluşturduğu atom modelini bir üzümlü keke benzetmiştir. Keki atom, üzerinde bulunan üzümleri de elektron olarak kabul etmiştir. 

 Thomson Atom Modelinin Özellikleri Nelerdir?

 Thomson, kendisinden önce yapılan deneyleri kullanarak kendine ait bir atom modeli oluşturmuştur. Bilim dünyasında atom adına yapılan çalışmalara kendisi de destek olmuştur. Thomson atom modelinin özellikleri.

Atom pozitif yüklü bir maddeden oluşur.

Atomun içinde bulunan elektronlar, artı yüklü maddede gömülüdür ve hareket etme eğilimleri yoktur.

Elektronun kütleleri çok küçüktür. 

Atomun kütlesinin büyük çoğunluğu artı yüklü maddeden oluşur.

Atom küre şeklindedir.

 Thomson Atom Modelinin Eksiklikleri ve Hataları Nelerdir?

 Thomson, çalışmalarına 20. yüzyılın başında başlamıştır. O dönemlerde teknolojinin yetersizliği, bilime yeterince verilmeyen değer gibi sebeplerden dolayı çalışmalarında eksiklik ve hatalar çıkmıştır. Kendisinden sonra atom ile ilgili çalışmalar yapan bilim adamları, Thomson atom modelinde bulunan eksiklikleri gidermiştir.

 Thomson atom modelinde nötronlardan söz edilmemiştir. Yalnızca elektron ve protonlardan bahsedilerek hesaplamalar yapılmıştır. Bu sebeple nötronlar Thomson atom modelinde eksik kalmıştır.

 Atomda bulunan pozitif ve negatif yükler Thomson'ın söylediği gibi rastgele dağılmamıştır. Atom, kendi içinde bir düzene sahiptir. Proton ve nötronlar çekirdekte yer alırken, elektronlar çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde dolaşır.

 Artı yükler atomda yalnızca çekirdekte bulunduğu için hacimsel olarak küçük bir yer kaplamaktadır. Thomson ise atomun genelinin pozitif yüklerden oluştuğunu söylemiştir. Sonraki çalışmalarda Thomson'ın modelindeki yanlışlık giderilmiştir. 

 Elektronlar atomda çekirdeğin dışında yer alır ve sürekli hareket halindedir. Artı yüklerin içinde gömülü halde değildir. Ayrıca atom hacminin büyük çoğunluğu çekirdek etrafında yörüngesel halde bulunan elektronlar kaplar. Thomson atom modelinde olduğu gibi eksi yükler küçük bir hacimde değildir. 

 Thomson, kendisinden sonra çalışmalar yapan Rutherford ve Bohr atom modellerinin temelinin atılmasını sağlamıştır.İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler