Geri Dön
Teknoloji HaberleriSwot analizi nedir? Rekabet avantajını yakalayın

Swot analizi nedir? Rekabet avantajını yakalayın

‘’SWOT Analizi, bir projede ya da bir ticari girişimde kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü (Strengths) ve zayıf (Weaknesses) yönlerini belirlemekte, iç ve dış çevreden kaynaklanan fırsat (Opportunities) ve tehditleri (Threats) saptamak için kullanılan stratejik bir tekniktir.’’ diye açıklanır. Çoğu zaman şirketler bir pazara girmeden ve/veya bir ürün ya da hizmeti pazara sunmadan onunla alakalı olarak Swot çalışırlar. SWOT Analizi diye bilinen bu yön gösterici matris, kişisel başarınız için de kullanılabilir. Kişisel farkındalıkta rekabet açısından önemlidir. Örneğin; okumak istediğiniz bir bölüm için dahi Swot çalışabilirsiniz ya da yapmak istediğiniz bir iş ile ilgili de bu çalışma size harita olacaktır.

Swot analizi nedir? Rekabet avantajını yakalayın

Özellikle ele almak gerekirse swot analizi, bir şirketin içsel ve dışsal, çevresel fırsatları, tehditleri, güçlü ve zayıf yönlerini görmesini sağlar. Ana özellik olarak şirketinizin resmini çekmenize yarar. Matris’in 4 temel bölümü vardır. Bunlar Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler’dir. Zayıf yanlardan kasıt geliştirilmesi gereken yanlardır. Şirket Analizi yaparken Performans Trendlerini, Kaynaklar ve Yetkinlikleri Güçlü ve Zayıf yönlerde inceleyebiliriz. Misyon ve Amaçlar ile Çevre Değerlendirmesi (rakipler v.b.) Fırsatlar ve Tehditleri de inceleyebiliriz.

SWOT analizi sonucunda işletme çeşitli kazanımlar elde edebilir.

Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Güçlü yönlerimizi fırsatlardan yararlanacak şekilde kullanabiliriz.
 • Zayıf yönlerimizin farkına vararak onları güçlü yönlere dönüştürecek stratejiler geliştirebiliriz.
 • Çevremizdeki tehditleri güçlü yanlarımız ile bütünleştirilebilecek fırsatlara dönüştürebiliriz.

Kişisel olarak bir SWOT yapmak isterseniz, aşağıda sizin için güzel bir örnek var.

Swot analizi nedir Rekabet avantajını yakalayın

SWOT Analizini yaparken;
İçsel Unsurlarda, Güçlü ve Zayıf yönleri analiz ederiz.

Güçlü Yönler Nedir?

Kuvvetli yönlerinizi ortaya çıkarırken sormanız gereken 4 Temel Soru vardır.

 • Sahip olduğunuz avantajlar nedir?
 • Farklılıklarınız neler?
 • Potansiyeliniz nedir?
 • Neleri iyi yaparsınız?
 • Hangi kaynaklara kolay ulaşım imkanınız var?
 • Dışarıdan bakanlar sizin hangi yönünüzü kuvvetli görür?
 • En iyi olduğunuzu düşündüğünüz yanınız nelerdir?

Zayıf Yönler Nelerdir? (Geliştirilmesi Gereken Yönler)

Zayıf yönlerinizi ortaya çıkarırken sormanız gereken 4 Temel Soru vardır.

 • Geliştirmeniz gereken, mükemmel olmayan yönleriniz nelerdir?
 • Neleri kötü yaparsınız? Ya da yaptığınızı düşünüyorsunuz?
 • Nelerden kaçınmalısınız?
 • Dışarıdan zayıf gözüken yönleriniz sizce neler olabilir?
 • Mali zorluklarınız nelerdir?
 • Dil vb. yetersizliğiniz varsa, burada geliştirilmesi gereken yanlarınız nelerdir?

Dışsal unsurlarda ise fırsatlar ve tehditleri analiz ederiz.

Fırsatlar Nelerdir?

Fırsatları algılamaya çalışırken başlıca 2 temel soruyu sormalısınız;

 • İyi Fırsatlar Nerede? Ve Nasıl Bulunur?
 • Etrafınızda gelişmekte olan Süreçler ve Eğilimler Nelerdir?
 • Ekonomik
 • Teknoloji
 • Çevresel vb. Tehditler Nelerdir?

Tehditleri algılamaya çalışırken başlıca 3 temel soruyu sormalısınız;

 • İlerlemeniz önündeki engeller nedir? (Mevcut Engeller-Potansiyel Engeller)
 • Rakiplerde tehdit edici gelişmeler var mı?
 • Size zarar verici faktörler nelerdir?
 • Her gün yapmakta olduğunuz şeyi daha farklı yapmakla tehditleri fırsata çevirme durumunuz olabilir mi?
 • Müşterileriniz rakibe kaptırma riskinizi nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?

Buraya Dikkat! Analizi yaparken Güçlü ve Zayıf yönler için gerçekçi olmak önemlidir. Mevcut durum ile olması istenilen durumu ayırt etmek gerekir, gri alanlardan kaçınmak önemlidir, rakipsizim dememek rekabet edilebilirliği ön planda tutmak gerekir. Her başarılı kişi ve her başarılı şirket bu başarılarını sürdürülebilir ve disiplinli çalışmalarına bağlarlar. Çünkü başarı, bir nebze durup dinlenmeyi kabul etse de asla rehaveti kabul etmez. Başarılı insanlar sanıldığının aksine durmaksızın çalışmazlar, ne zaman çalışacaklarını iyi bilirler ve ne zaman dinlenmeleri gerektiğini de. Bu nedenle kendinin farkında olmak ya da şirketinizin kabiliyetlerinin farkında olmak iyi ve planlı bir çalışma ve iyi yapılmış bir analiz ile mümkün olabilir. Birçok başarılı analiz metodolojisi var olsa da en bilineni ve yaygın olanı, halen geçerli SWOT Analizidir. Geçmişte yapmış olabileceğini SWOT Analizinizi, değişen dünya, gündem, ekonomik ve teknolojik gelişmeler ışığında belirli aralıklarla yeniden yapmanız faydanıza olacaktır.

Başarı dolu günler…

 

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Kurucu – Genel Müdür

Eğitmen & Yazar umitunker@tediegitim.com