Geri Dön
The OthersİŞ YAPANLAR AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANAHTARI

İŞ YAPANLAR AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANAHTARI

İŞ YAPANLAR AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANAHTARI

İŞ YAPANLAR AÇISINDAN PERFORMANS DEĞERLENDİRME ANAHTARI

Milliyet İş Yaşamı ve isturk.net işbirliğiyle, çalışanlara performanslarını değerlendirmeleri için hazırlanan ‘düşünce tahtası’na katılanların, verdikleri cevapları tekrar gözden geçirmelerini ve mesleki kişiliklerini tanımlayan yetkinliklerinin iş hayatlarındaki yerini örneklerle görmelerine yardımcı olacak cevap anahtarı aşağıdadır.

1. ve 4. Sorulara verilen cevaplar bireyin SİSTEM BİLİNCİ’ni yansıtmaktadır. Katılımcıların % 90’ı 1. soruya evet, 4. soruya hayır yanıtı vermiştir. Bu çelişki Sistem Bilincinin yeteri kadar yerleşmemiş olduğunu göstermektedir.
SİSTEM BİLİNCİ
Tüm işlerin birbiri ile olan etkileşimini bilir. Yapılan bir işin bağlantılarını görerek geniş düşünür.

2., 9., 10., 12., 15. ve 16. Sorulara verilen cevaplar bireyin KİŞİSEL FARKINDALIK ve GELİŞİM yetkinliğini sorgulamaktadır. Bu konuda yeralan 6 yetkinliğin herbiri için katılımcıların cevapları kişisel farkındalığın ve gelişim bilincinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. Toplum geneli ile karşılaştırdığımızda, bu değerlendirme formunu doldurma konusunda gönüllü olan kişilerin zaten bu eğilimde olan kişiler olduğu görülmektedir.
KİŞİSEL FARKINDALIK ve GELİŞİM
Kendi gelişimi için verilen geribildirimleri kullanır. Zayıf ve kuvvetli yönlerinin farkındadır. Kendi gelişim sorumluluğunu üstlenir.

3. soruya verilen yanıtlar bireyin DİĞERLERİNİ GELİŞTİRME Bilinci yüksek bir yönetici ile çalışıp çalışmadığını sorgulamaktadır. Ankete verilen yanıtlar yine katılımcıların %60’ının bu yönden şanslı olduğunu göstermektedir.
DİĞERLERİNİ GELİŞTİRMEK
Diğer kişilerin gelişim ihtiyaçlarını doğru saptar, anında geribildirim, koçluk, işbaşı eğitimleri ve benzeri ile kişileri geliştirir.

5 soruya verilen yanıtlar bireyin KİŞİSEL MOTİVASYON yetkinliğini sorgulamaktadır. Katılımcıların % 85’inin kişisel motivasyonunun yüksek olduğu gözlemlenmektedir.
KİŞİSEL MOTİVASYON
Kendisine yüksek iş hedefleri koyar, bu hedeflere ulaşmak için görevinden fazlasını yapmaya gönüllüdür.

6. soruya verilen yanıtlar bireyin YARATICILIK yetkinliğini sorgulamaktadır. Yine bu soruya verilen % 83’lük hayır cevabı katılımcıların büyük bölümünün oldukça yaratıcı bireyler olduğunu göstermektedir.
YARATICILIK
İşini geliştirmek ve daha iyi sistemler, yöntemler ve/veya çözümler üretmek için fikir üretir.

7. soruya verilen yanıtlar bireyin SOSYAL İSTENİRLİK duygusunu sorgulamaktadır. Katılımcıların verdiği yanıtlar göstermektedir ki her 4 çalışanın 3’ü için sosyal istenirlik önemli bir duygudur.
SOSYAL İSTENİRLİK
Sosyal istenirliği yüksek olan kişiler eylemlerinde daima başkalarının ne düşüneceğini düşünerek hareket ederler. Zaman içinde kişisel hedefi olmayan, kendi özelliklerinin bilincini yitirmiş ve hep başkalarına kendisini beğendirmek için çabalayan insanlar haline gelirler

8. soruya verilen yanıtlar bireyin ÖZGÜVEN yetkinliğini sorgulamaktadır. Katılımcıların % 80’i verdikleri cevaplarla özgüvenlerinin yüksek olduğunu belirtmektedirler.
ÖZGÜVEN
Kişi kendisine ve özelliklerine güvenir, kendi becerilerine olan inancını sergiler ve bu alan içinde kendisine yöneltilen geribildirimleri birer öğrenme fırsatı olarak değerlendirir.

11. ve 14. sorulara verilen yanıtlar bireyin ANALİTİK DÜŞÜNCE yetkinliğini sorgulamaktadır. Katılımcıların bu iki soruya verdikleri hayır yanıtlarının yüksekliği, her 3 katılımcıdan 2’sinin analitik düşünme yetkinliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.
ANALİTİK DÜŞÜNCE
Kişi verileri doğru irdeler, aralarındaki bağlantıları görebilir, problemin kaynağını doğru teşhis eder ve mantıklı çözümü görebilir.

13. soruya verilen yanıtlar bireyin SONUÇ ODAKLILIK yetkinliğini sorgulamaktadır. Bu soruya verilen %98’lik evet yanıtı katılımcıların hemen hemen tamamının sonuç odaklı bireyler olduğunu göstermektedir.
SONUÇ ODAKLILIK
Kişi hedefe yönelik çalışır ve kendisine ulaşılacak yüksek hedefler koyar. Hedefe varmasını engelleyen ögelerle mücadele eder.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler