Geri Dön
VitrinPandemi sonrasında yatırımlar, yenilenebilir enerji ve akıllı şebekelere

Pandemi sonrasında yatırımlar, yenilenebilir enerji ve akıllı şebekelere

Ülkemiz, doğusunda enerji kaynakları batısında ise potansiyel enerji tüketicilerinin olduğu jeopolitik bir enerji köprüsü olma önemine sahiptir.

Pandemi sonrasında yatırımlar, yenilenebilir enerji ve akıllı şebekelere

Ülkemiz, enerji arz güvenliğini sağlamak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için gerekli kaynakları tüketmeden ve yeterliliklerini tehlikeye atmadan, bugünün ihtiyaçlarını da karşılayabilen yerli ve yenilenebilir kaynaklarını maksimum düzeyde kullanabilmek, sürdürülebilir enerji politikaları ve öngörülebilir piyasa koşullarının oluşturulması kapsamında Milli Enerji ve Maden Politikalarını ön planda tutmaktadır.

Son on yılda elektrik sektörüne 150 milyar dolar yatırım

Ülkemiz elektrik kurulu gücü 2010 yılında 49.524 MW iken 2021 Şubat ayı sonu itibariyle ikiye katlanarak 97.710 MW’a ulaşmıştır. Sadece kurulu güç artışına ilişkin yapılan yatırım tutarları yaklaşık 70 Milyar dolar civarında olup, iletim ve dağıtım şebeke yatırımları ile birlikte son on yılda elektrik sektöründe toplam 150 Milyar dolar civarında bir yatırım yapılmıştır. 2020 yılında Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 40’ı yenilenebilir kaynaklardan karşılanmıştır. Ülkemiz elektrik üretiminde ve puanta katkı açısından en önemli kaynaklarından olan doğal gazda Türkiye’nin ithalat oranı yüzde 99 seviyesinde gerçekleşmektedir. Enerjide yurtdışına bağımlılık oranını ciddi biçimde etkileyen ve dış ticaret açığında en önemli unsur olan doğal gaz ihtiyacımızı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın milli enerji politikaları kapsamında yaptığı arama çalışmalarında geçtiğimiz yıl itibariyle 405 Milyar metreküp doğal gaz rezervinin sağlanması ülkemiz enerji dengelerini olumlu yönde etkileyecektir. Önümüzdeki yıllarda devlet teşvikleri de göz önüne alındığında yenilenebilir enerjiye yatırımların artarak süreceğini, pandeminin sona ermesine bağlı olarak talebin artacağını, talep artışına bağlı olarak enerji yatırımlarının hız kazanacağını ve şebeke yatırımlarının gelişen teknoloji kapsamında akıllı şebekelere dönüşeceğini beklemekteyiz. Mevcut pandemi sürecinin, küresel finansmana erişimde kısıtlar oluşturduğu gözlemlenmektedir. Ancak pandeminin sona ermesi ve yatırımcıların geçmiş yıllardaki dinamizmi de dikkate alındığında yatırım kısıtlarının tamamıyla ortadan kalkacağını değerlendirmekteyiz.

2021 sonrasında enerji verimliliği öncelikli

2021 sonrası Türkiye enerji politikaları, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı” kapsamında enerji verimliliği öncelikli politikalardan birisi olmaya adaydır. Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması hedefi, aynı zamanda toplam sera gazı salımlarının azaltılmasında enerji verimliliği politikaları hassasiyetle ele alınması gereken konulardandır. Ülkemizin doğal gaz arz güvenliği konusunda kaynak çeşitliliğinin sağlanması, orta ve uzun vadede bir doğal gaz ticaret merkezi konumuna gelmesi ve keşfedilen rezervler ve rezervlerin kullanıma dahil edilmesi önümüzdeki yıllarda öncelikli gündemlerden olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları kapsamında güneş/ rüzgar enerji potansiyellerinin değerlendirilmesi, gelişen teknoloji ve yerli aksamların artışına bağlı olarak yatırım maliyetlerini de azaltacağından, önümüzdeki yıllarda da gündemde olacaktır. Dünya genelinde gelecekte, başta elektrikli araçlar olmak üzere düşük emisyonlu araçlara yönelik hızlı bir dönüşüm yaşanması ve Avrupa Birliği’nin uyguladığı emisyon standartları ve stratejileri kapsamında ülkemizde de ulaştırma sektöründe elektrikli araçlar ve batarya teknolojisi ile şarj istasyonları artarak gündem olacaktır. Önümüzdeki yıllar enerji çeşitlendirilmesi açısından elektrik kurulu güç birincil kaynaklarına nükleer enerji de ekleneceğinden bu husus da ülke gündemi içinde yerini alacaktır.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler