Küresel seçkinler

Kimilerine göre dünyanın en gizli ve tartışmalara açık bir organizasyonu...

Kimilerine göre dünyanın en gizli ve tartışmalara açık bir organizasyonu...

Ve kimilerine göre kapalı bir tarikat...

Bazı dar çevrelere göre ise küresel seçkinlerin kapalı bir yerde açık ve rahat bir şekilde bir araya gelerek konuşma fırsatlarını yakalamış olması...

***

Ne olduklarına dair, komplo teorisyenlerininkiler dâhil, yığınla iddiayı ve en büyük karşıtlarının ileri sürdüğü bütün ayrıntıların hepsini gazeteci Tom de Castella şu başlıklarda topluyor:

Kasten mali krizler çıkartmak...

Dünya nüfusunun yüzde 80’ini öldürmeyi planlamak...

***

Bilderberg Grubu’na karşı çıkan ABD’li talk show sunucusu Alex Jones ise bir toplantılarına katılıp şu sözleriyle onları protesto etmişti:

Acımasız olduğunuzu biliyoruz.

Şeytan olduğunuzu biliyoruz.

Ve karanlık gücünüze saygı duyuyoruz.

***

Kimilerine göre bir dünya savaşının küllerinden doğmuş...

Ve gizemli tarihi yüzünden farklı suçlamalarla karşı karşıya kalmış.

1954’te ilk toplantısını yapan grubun amacının “İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ABD-Avrupa ilişkilerini geliştirip, küresel bir çatışmanın tekrarlanmasını önlemek” olduğunu iddia edenler de var...

İngiliz Times gazetesinin köşe yazarlarından David Aaronovitch ise, Bilderberg toplantılarını abartanlar için, “diş gıcırdatmanın gülünç” olduğunu belirterek, şu yorumda bulunuyor:

Zengin ve güçlü insanların arada toplandığı bir akşam yemeği kulübüdür.

***

“Bilderberg People-Bilderberg İnsanları” adlı kitabın yazarlarından Prof. Andrew Kakabedse, toplantının amacının sağ ve sol kanadın siyasi seçkinleriyle iş dünyasının liderlerini bir araya getirerek beyin fırtınası yaptırmak olduğunu şu sözleriyle özetliyor:

n Tüm bunlar dünyayı yönetme fikrinin başlangıcına doğru mu gidiyor? Bir anlamda evet. Serbest piyasa ve Batı kapitalizmi formunda tek bir dünya hükümetine doğru güçlü bir hareket var.

***

“Kabataslak Rehber” adlı kitabın yazarı James McConnachie ise bu tür grupların “gizli doğasının, karşıtlarının kendi korkularını bu gruplara yansıtmalarına” yol açtığını vurguluyor.

ABD’de ise Bilderberg Grubu’na dair en aşırı korkunun, grubun Avrupa Birliği tarafından yönetilen gizli bir tarikat olduğu yönünde... Uzmanlar, grubun özgürlükleri tehdit ettiği şeklinde kesin bir görüş ileri sürüyorlar...

Ve Avrupa’da ise “serbest piyasa seçkinlerinin sağcı bir gündemi dayatmaya çalıştığından” korkuluyor.

***

67. Bilderberg Toplantısı’na katılan Prof. Dr. Selva Demiralp ise yazısında şunları ifade ediyor:

Peki, Avrupa ekonomisi yavaşlar ve yeni bir krizin eşiğine gelirse, bu krizden çıkmaya yetecek araç var mı?

Bu konuda karamsar bir tablo çizildi.

Son finansal krizden sonra kredibilite kaybı olduğu ve güvensizlik ortamında tekrar istikrar sağlamanın oldukça zor olacağı, özellikle İtalya’nın önemli bir risk unsuru olduğu not edildi.

Avrupa’nın niyeti ABD’yi takip etmek değil, ABD ile beraber çalışmak.

Cuma günkü yazımızda küresel seçkinlerin Türkiye ile ilgili analizlerine değineceğiz...