Endoskopik Uygulamalar

28 Kasım 2019

‘‘Endoskopik Uygulamalar Tercih Edilebilir Ama Limitimizi de Bilmeliyiz’’

Kansız ameliyatlar olarak da adlandırılan endoskopik yöntemler kadın hastalıkları ile ilgili problemlerin tanı ve operatif tedavisi içinkullanılmaktadır. Laparoskopi olarak adlandırılan teknikte, karın içinin görüntüsü, kameralar yardımıyla ameliyathane içerisindeki televizyon ekranlarına yansıtılmakta ve operasyon yapacak ekip tarafından karın içindeki bütün organlar kolaylıkla gözlenebilmekte... Bu incelemeler sonucunda hastalık değerlendiriliyor, kesin teşhis konuluyor ve uygun olan operasyona karar veriliyor. Lazer, elektrik enerjisi ve çeşitli kesici ve kan durdurucu aletlerin yardımı ile istenilen operasyon gerçekleştiriliyor.

Endoskopik yöntemlerle yapılan ameliyatlar karın kesisi ile yapılan açık operasyonlara göre önemli avantajlar sağlıyor. Her şeyden önce bu tip uygulamalar hastanede kalış süresini kısaltıyor. Dış gebelik, basit yumurtalık kistleri, endometriosis, idrar kaçırmalarının düzeltilmesi, miyomların alınması ile ilgili operasyonlar sonrasında hastanın hastanede kalmasına sıklıkla gerek kalmıyor. Aynı gün evine çıkan hasta, 48 saat içerisinde günlük yaşamına dönebilmenin avantajına sahip olabiliyor. Sayılan avantajlarından dolayı laparoskopik yolla yapılan uygulamalar histerektomi olarak adlandırılan, çeşitli nedenlerle rahim çıkarılması için ve hatta kanserlerin ameliyatla tedavisinde de yaygın olarak tercih edilir hale gelmiştir. Bunda endoskopik ameliyatların açık uygulamalara göre daha az maliyete sahip olması da rol oynar.

Histeroskopi, optik bir sistemle rahim içinin gözlenmesi esasına dayanır ve rahim içiyle ilgili olarak yapılan ameliyat şekilleridir. Histeroskopik ameliyatlarla yine rahim içinin gözlenmesini takiben ortaya çıkarılan polipler, miyomlar, yapışıklıklar, rahim gelişme bozuklukları çok kısa sürede güvenli bir şekilde, karın açılmasına gerek kalmaksızın tedavi edilebiliyor. Kısırlık sorunlarının tedavisinde önemli başarılar elde edilirken diğer tarafta menopoz öncesi ve sonrası ortaya çıkan, başta sebebi belli olmayan kanamalar ve erken kanser teşhisi olmak üzere çeşitli sorunların tanı ve tedavisinde başarılı sonuçlar vermekte…

Endoskopik girişimler günümüzde özellikle çocuk sahibi olamayan çiftlerde de teşhis amacıyla kullanılabiliyor ve bu girişimlerden elde edilebilecek veriler doğrultusunda tedavi de aynı anda yapılabiliyor.

Ülkemizde laparoskopi ile rahim çıkarılması operasyonları ilk olarak benim liderliğimde 1993’te Hacettepe Üniversitesi’nde yapıldı. 1995 yılına kadar iyi bir şekilde eğitimlerinin yapıldığı endoskopik operasyonlar 2000 yılına kadar biraz daha yavaşladı. Ancak son 7-8 sene içinde teknolojinin çok gelişmesi ve operasyonlara çok yardımcı olması bu tip ameliyatların yaygınlaşmasını etkiledi.

Bu tip operasyonlar uzun süreli özel eğitim gerektirir. Endoskopik cerrahi ameliyatı konusunda deneyimli doktorca, yeterli alet ve donanıma sahip eğitimli yardımcı personelin bulunduğu, gerektiğinde ameliyata uzunca zaman ayırılabilecek hastanelerde uygulanmalıdır.

Endoskopik cerrahın aynı zamanda mutlaka iyi bir açık cerrahi tecrübeye sahip olması gerekmektedir. Endoskopik cerrahi yöntemlerle yumurtalık kistlerine kolaylıkla müdahale edilebilir. Patolajik tanı ile kesin tanı konarak tedavi süreci yönetilebilir. Her ameliyatın yan etkisinin ve ekonomik giderinin olduğu ve her kistin opere edilmesinin gerekmediği de unutulmamalıdır.

Yazının devamı...

Endometriozis (Çikolata Kisti) Tedavisi

21 Eylül 2017

Günümüzde kadın hastalıklarının tedavisinde ilerleme kaydedilmiş ve çoğu hastalığın tedavi yöntemleri bulunmuştur. Genel olarak rahim hastalıkları, rahim içi hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları kadınların sıklıkla karşı karşıya kaldıkları hastalıkların başında gelmektedir. Tabii bu tür hastalıklar kadınlarımızda kadınlık hissiyatının kaybolacağı veya anne olabilme yetisini kaybedeceği korkularını beraberinde getirmektedir.

Rahmin iç döşemesine Endometrium denilmektedir. Rahmin iç dokusunun olması gereken yer dışında vücudun başka yerde büyümesine Endometriozis denir. Ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki, kabızlık ve karın ağrısı gibi şikayetlerle ortaya çıkan bir hastalıktır. Türkiye'de 1 milyonun üzerinde kadında görülen bu hastalık kadınların kısırlığına neden olabilmektedir.

Genelde 30 lu 40 lı yaşlarda görülmektedir. Çocuk sahibi olan kadınlardan çok hiç çocuk sahibi olmayanlarda daha fazla görülmektedir. Ayrıca bu hastalık kalıtım yoluyla da geçebilir.

Temel belirtisi karin ağrısıdır. Ağrı cinsel ilişki sırasında, adet öncesi ve sonrası dönemde ve idrar yaparken artmaktadır. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte tedavisi hastalığın yaygınlığına ve şikayetlere göre değişiklik göstermektedir. Çevresel faktörlerinde etkili olduğu bu hastalık, bazı toksinler ve dioksin gibi bağışıklık sistemini ve üreme sistemini etkileyebilmektedir. İlaçla veya ameliyatla Endometriozis tedavisi mümkündür. Tedaviler ağrı ve kısırlığı bir süre geçirebilmesine rağmen tedaviden sonra hastalık tekrarlayabilir. Dünyada da birçok kadında görülen bu hastalık, tedavi sonrası dahi şikayetlerin olabildiği göz önüne alınırsa, ömür boyu takip edilmesi gereken bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çikolata Kisti Tanı ve Tedavisinde Neler Yapılır?

Tedavide çocuk isteyip istememek çok önemlidir. Teşhis etmek için ya laparoskopi yöntemi ya da ameliyatla girilip doku örneği yani biyopsi alınmaktadır. Aslında doktorlar veya operasyonu yapan cerrahlar gerekmedikçe herhangi bir ameliyatı uygulamak istemezler. Kistin Büyüklüğü, sayısı ve yaptığı ağrılara göre operasyona karar verilir. Özellikle tek taraflı ise korkmayın, tek taraftan az da olsa çıkarıldıklarından yumurta, rezerve azalsa bile diğer taraf onu kompanse edebilir ve ileride veya o anda çocuk istiyorsanız sizin kendi başınıza veya tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmanız üzerine negatif etkisi olmaz. Ama ameliyat kararı önemlidir. Bazen de takiple veya ağızdan alınan ilaçlar ile bir süre büyüme engellenebilir ama biliniz ki, özellikle 3 veya 4 santimin üzerindeki kistlerde ilaç tedavisi ile bu hastalıkların geçme şansı yoktur. O zaman bunu da bir tarafa bırakacak olursak; kısırlık tedavisine veya tüp bebek tedavisine de cevap vermiş oluyoruz.

Sıklıkla yaptığımız; mümkün olduğunca ameliyat etmeme ve yumurtalıklardaki yumurta rezervi iyiyse onlara da tüp bebek tedavisini önermek veya ameliyat olacaklarsa, en iyi olduğu zamanda ameliyattan önce evli ise yumurtalıkları alıp kocasının spermi ile dölle, döllenmiş embriyoları sakla sonradan da tedaviyi düşün.

Prof. Dr. Timur GÜRGAN

Yazının devamı...

Doğurganlık check-up'ı nedir?

20 Şubat 2017

Doğurganlık check-up'ı nedir?

Yeni evlenmiş çiftlere ve gebelik istemeyip korunan çiftlere belli zaman aralıklarında ‘ Doğurganlık Check-Up ‘ ı yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Neden mi ?

İnsan üremesini kadın ve/veya erkeğe ait çeşitli hastalıklar,sorunlar ve problemler etkileyebilmektedir. Bunların bir kısmı çiftin kendilerinin saptayabileceği belirtilerle gidebileceği gibi bazılaraı konuya özel tetkikler ve tanı metodları yapılmadıkça tespit edilemez.Kadınlarda rahim,fallop tüpleri ve yumurtalıkların erkeklerde testislerin fonksiyonlarını bozabilecek infeksiyonlar, gelişme anomalileri, kistler, tümörler, hormon bozuklukları, cinsel ve ruhsal sorunlar çiftin istedikleri zaman çocuk yapabilme olasılıkları üzerine olumsuz etkiler yapabilirler. Ayrıca yine bireylere ait yaş, genetik ve bağışıklık sistemlerine ait faktörler, obesite, stres, yorgunluk, sigara ,alkol kullanımı ile beslenme alışkanlıkları hatta meslekleri, eğitim düzeyleri, sosyal ve moral tercihleri, çeşitli nedenlerle aldıları tıbbi tedaviler ve geçirdikleri ameliyatlar olumsuz etkiler yapabilir. Ancak bireylere ait hastalıkların ve problemlerin çiftin üreme fonsiyonlarını ne düzeyde etkilediklerini belirlemek için uygun ve yeterli araştırmaların konun uzmanlarınca yapılması gerekir.

Her çift kendine özel özelliklere sahip olduğundan çocuk yapabilme şanları birbirine benzemez. Her çifte uyabileceği düşünülen bir genelleme yapılması doğru olmaz. Bu yaklaşım çiftin çocuksuz kalmasına kadar gidebilen istenmeyen sonuçları doğurabilir. Bu nedenle her çifte özel olarak değerlendirme yapılması ve bu değerlendirmeden elde edilecek bilimsel verilere göre çiftin gelecekteki çocuk elde edebilme planlamasının yapılması uygun olur.

Evlilik sonrasında çiftlerin bir kısmı hemen çocuk istemezler ve gebelikten korunma yöntemlerini kullanırlar. Bazı çiftler ise hemen çocuk isterler ve genel inanışlara göre 1-2 yıl bir uzmana başvurmadan gebelik beklerler. Her iki durumdada bilinemeyen, öngörülemeyen sorunlar, problemler uygun zamanda uygun tedaviyi almalarını engelleyebilir, çiftin tedavisini zorlaştırabilir hatta imkansız kılabilir.

Erkekte genetik nedenler veya diğer etkenlerle oluşmuş şiddetli sperm sayı ve hareket azlığı, yumurta dölleme azalması, sperm yokluğu, kadınlarda ise yukarıda belirtilen nedenlere bağlı üreme organları sorunları mümkün olduğunca erken tanınırsa tedavileri daha kolay, başarılı ve ekonomik olabilir. Örnegin kadın yumurta rezervlerinde oluşan azalma zamanında farkedilmez ve erken tedavi olanaklarından faydalanılamazsa çiftin bebeğe ulaşması imkansız hale gelebilir. Erken tanı gereksiz zaman kaybını, psikolojik ve ekonomik kayıpları da önleyebilir.

Bu nedenlerle çiftlere evlenmelerini takiben kendilerini güncel bilimsel veriler ışığında yeterli ve gerekli teknolojik gelişmelerinde katkılarıyla yapılacak tanı metodlarından faydalanarak ‘Doğurganlık Check-up’ yaptırmaya davet ediyoruz. Konularında eğitimli, tecrübeli uzmanların çalıştığı donamlı merkezlerde; çiftin üreme organlarıyla ile onları doğrudan ve dolaylı etkileyebilecek diğer sistemlerin değerlendirilmesi yapılır ;

1. Çiftin kadın ve erkeğe ait detaylı değerlendirilmesine yarayacak kişisel hikayeleri alınır. Problemli olması muhtemel alanlar sorgulanır ve sorunlar belirlenir

Yazının devamı...

Ovülasyon İndüksiyonu ve Aşılama Süreçleri

30 Ocak 2017

TÜP BEBEK TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Yumurtlamanın Artırılması (Kontrollü Over Stimülasyonu)

Bu tedavi, yumurtlaması normal olan hanımlarda yumurta sayı ve kalitesini artırmak ya da yumurtlaması olmayan ya da bozuk olan hanımlarda da yumurtlama elde edilmesi için uygulanmaktadır.

Unutmayınız!

Tüm bu tedaviler kişiye özeldir. Yani altta yatan probleme yönelik olarak farklı tedaviler kullanılmaktadır. Tedavi başlangıcınızdaki tetkikler ve muayene bulgularınıza göre size uygun olan tedavi seçeneği belirlenecektir. Bu yöntemle elde edilebilecek başarı oranları sizlere net olarak verilecektir. Kullanılan ilaçlar, ağızdan alınan tablet şeklinde ya da cilt altı ve /veya kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanan iğne şeklinde olmaktadır. Tedavi seçiminde olduğu gibi takip de kişiye özel olarak yürütülmektedir. Ayrıca bazı hastalarımızdaki hormon bozukluğuna yönelik özel bazı ilaçlar da gerekli olduğunda kullanılmaktadır. Yumurta sayı ve kalitesi artırıldığında sperm tarafından döllenebilme olasılığı artmaktadır.Bazı özel grup hastalarda yumurtlama tedavisi verilmeden yumurtlama olmadığı için (örneğin doğumsal olarak yumurtalığı uyarıcı hormonları eksik olan ve/veya olmayan hastalar) bu tedavi vazgeçilmezdir.

Bu tedavinin yan etkisi var mıdır?

Bilinen ciddi bir yan etkisi yoktur ancak titiz bir takip olası yan etkileri azaltacak ve başarıyı artıracaktır. Kontrolsüz verilen tedavilerde yumurtalıklar aşırı uyarılabilir ve hiperstimülasyon dediğimiz tablo oluşabilir. Hiperstimülasyonda yumurtalıklarda kistleşme, karın içinde sıvı toplanması ve diğer sistematik yan etkiler görülmektedir.

Aşılama Tedavisi (İntrauterin İnseminasyon)

Bu tedavide amaç yumurta ve spermin karşılaşma olasılığının ve yumurta sayısı ve sperm kalitesinin artırılarak döllenme şansının yükseltilmesidir. Aşılama tedavisinde gebelik yüzdesi çifte özel olarak altta yatan probleme bağlı olarak değişir. Birçok vakada da nedeni açıklanamayan kısırlık söz konusudur. Genel olarak başarı %15-25 arasında değişmektedir. Bazı çok iyi seçilen vakalarda Gürgan CLINIC'de %30'a varan gebelik oranlarına ulaşılmaktadır. Ovulasyon zamanında; laboratuarda özel aşamalardan geçirilip hazırlanmış spermlerin, özel kateter aracılığı ile intrauterin kaviteye enjekte edilmesi işlemidir.

Endikasyonları

-Servikal mukus problemleri. Ör. Servikal mukusun sert olup sperm geçişine izin vermemesi.-Ejekulasyon problemleri; İmpotans, vaginismus, anatomik penis problemleri (düzeltilmemiş hipospadiyas, paraplejik erkek)-Retrograd ejekülasyon dediğimiz spermin bazı hastalarda geriye kaçışı ve idrara karışması-Açıklanamayan infertilite-Evre I-II endometriozis olguları-Yumurtlama problemlerine bağlı infertilite-Hafif düzeyde olan erkek infertilitesinde. Örneğin sperm sayı ve hareketinde sınırda sorun olması

A. IUI (Aşılama) için ovulasyon indüksiyonu

Normal siklusda siklus başına bir yumurta geliştiği bilinir. İnseminasyon da ovulasyon indüksiyonu ile siklus başına 2-4 yumurta gelişmesi sağlanarak gebelik hızı arttırılmaya çalışılır.

A. Normal yumurtalık cevabı olan olgular için ovulasyon indüksiyonu

Klomifen Sitrat (Gonaphene, Serophene, Klomen gibi haplar)/HCG(yumurta çatlatma iğnesi)+IUI(Aşılama)Aşılama olgularında ovaryan stimülasyonun amacı 2-4 matür follikül elde etmektir. Aşılama için ovulasyon indüksiyonunda sıklıkla kullanılır. Bunun nedenleri arasında ilacın ucuzluğu, zahmetli monitorizasyon gerektirmemesi, çoğul gebelik, OHSS ve diğer komplikasyonlarının azlığı sayılabilir. Zamanlamanın ayarlanabilmesi için ovulasyon ekzojen hCG ile tetiklenir.Protokol: Yumurtlama hapları adetin 1.-5. günleri arasında herhangi bir gün başlanır, farklı günlerde başlamanın gebelik hızları açısından bir farklılığı yoktur. Adet döneminin 3.-7. günlerinde başlandığında, toplam 5 gün süre ile 50-100-150-200 mg/gün (1, 2, 3 ya da 4 tb/gün) olarak verilir. Menstrüel siklusun 10-13. günleri arasında USG yapılır. Folikül gelişimi kontrol edilir ve yaklaşık 36-38 saat sonra aşılama yapılır.

3. Gonadotropinler (Menogon, Puregon, Gonal-F gibi iğneler) + IUI (Aşılama)

Gonadotropinlerle yapılan ovulasyon indüksiyonu, serum E2 ve USG ile yakinen takip edilmelidir.Protokol: Adetin ilk 5 günü içinde hastanın kilo ve yumurtalık cevabına göre enjeksiyonlar günlük olarak başlanır, kişiye uygun olarak 3-5 gün aralarla USG ve gerekli ise hormon düzeyleri bakılır. Follikül gelişimine göre uygun zamanda çatlatma iğnesi verilir ve aşılama yaklaşık 36-38 saat sonra yapılır.

B. Sperm hazırlanması

İnseminasyon zamanı sabah erkek sperm vermek üzere androloji ünitesine çağrılır. Sperm vermeden evvel 2-5 gün cinsel perhizde olması önerilir. Ejekülatı mastürbasyon yolu ile bunun için dizayn edilmiş özel odada steril bir kutunun içine vermesi önerilir.Sperm verme aşamaları :-Genital bölgeyi evde yıkadıktan sonra sabah androloji laboratuarına gelmeli.-Kliniği gelmeden önce idrara sıkışık olun, klinikte ejakülat vermeden önce idrarınızı boşaltın ve böylece kanal temizlenmiş olur.-İdrar yapma sonrası ellerini ve genital bölgeyi sabunla yıkayıp, görevli tarafından verilen havlu ile silmelidir.-Mastürbasyon ile verilen sperm steril kutuya konmalıdır. Kutunun kapağı kapatılıp görevliye verilmelidir. Steril kutunun içine eliyle veya penisi ile dokunmamalıdır.-Krem veya lubrikantlar kullanılmamalıdır.Sperm verildikten sonra sperm laboratuarında semen yıkama aşamalarından geçirilir. Böylece fertilizasyon kapasitesi yüksek olan spermler ayırt edilir. Yıkama işlemi ile normal sperm fonksiyonunu bozan beyaz küreler, seminal sıvı, diğer artıklar ayırt edilir ve morfolojik olarak normal hareketi fazla olan spermler seçilmiş olur.Vakanın sperm durumuna göre uygun yöntem laboratuarda uygulanır. Hazırlık işlemi tamamlanınca aşılama yapılır.

Sevgiyle ve Sağlıkla kalın.

Prof.Dr.Timur Gürgan

Bu tedavi, yumurtlaması normal olan hanımlarda yumurta sayı ve kalitesini artırmak ya da yumurtlaması olmayan ya da bozuk olan hanımlarda da yumurtlama elde edilmesi için uygulanmaktadır.

Tüm bu tedaviler kişiye özeldir. Yani altta yatan probleme yönelik olarak farklı tedaviler kullanılmaktadır. Tedavi başlangıcınızdaki tetkikler ve muayene bulgularınıza göre size uygun olan tedavi seçeneği belirlenecektir. Bu yöntemle elde edilebilecek başarı oranları sizlere net olarak verilecektir. Kullanılan ilaçlar, ağızdan alınan tablet şeklinde ya da cilt altı ve /veya kas içi enjeksiyon şeklinde uygulanan iğne şeklinde olmaktadır. Tedavi seçiminde olduğu gibi takip de kişiye özel olarak yürütülmektedir. Ayrıca bazı hastalarımızdaki hormon bozukluğuna yönelik özel bazı ilaçlar da gerekli olduğunda kullanılmaktadır. Yumurta sayı ve kalitesi artırıldığında sperm tarafından döllenebilme olasılığı artmaktadır.

Bazı özel grup hastalarda yumurtlama tedavisi verilmeden yumurtlama olmadığı için (örneğin doğumsal olarak yumurtalığı uyarıcı hormonları eksik olan ve/veya olmayan hastalar) bu tedavi vazgeçilmezdir.

Bilinen ciddi bir yan etkisi yoktur ancak titiz bir takip olası yan etkileri azaltacak ve başarıyı artıracaktır. Kontrolsüz verilen tedavilerde yumurtalıklar aşırı uyarılabilir ve hiperstimülasyon dediğimiz tablo oluşabilir. Hiperstimülasyonda yumurtalıklarda kistleşme, karın içinde sıvı toplanması ve diğer sistematik yan etkiler görülmektedir.

Bu tedavide amaç yumurta ve spermin karşılaşma olasılığının ve yumurta sayısı ve sperm kalitesinin artırılarak döllenme şansının yükseltilmesidir. Aşılama tedavisinde gebelik yüzdesi çifte özel olarak altta yatan probleme bağlı olarak değişir. Birçok vakada da nedeni açıklanamayan kısırlık söz konusudur. Genel olarak başarı %15-25 arasında değişmektedir. Bazı çok iyi seçilen vakalarda Gürgan CLINIC'de %30'a varan gebelik oranlarına ulaşılmaktadır. Ovulasyon zamanında; laboratuarda özel aşamalardan geçirilip hazırlanmış spermlerin, özel kateter aracılığı ile intrauterin kaviteye enjekte edilmesi işlemidir.

-Servikal mukus problemleri. Ör. Servikal mukusun sert olup sperm geçişine izin vermemesi.

Yazının devamı...

Açıklanamayan İnfertilite

12 Ocak 2017

Açıklanamayan İnfertilite

İnfertil çiftlerin yaklaşık %10 - 15 'inde bu durumu açıklayacak herhangi bir neden bulunmamaktadır. Hem kadın ve hem erkek detaylı mueyeneden geçirilir, yapılması gereken tüm testler yapılır, sonuçlar değerlendirilir ve infertiliteye neden olacak bir olgu saptanmaz ise bu duruma açıklanamayan infertilite denir.

Ülkemizde yaklaşık 2 milyon çiftin şu anda veya yakın bir gelecekte kısırlık sorunu yaşayacağı tahmin edilmektedir. İstediği zamanda çocuk sahibi olamayan insanlar ülkemizde önemli sosyal, psikolojik, moral ve ekonomik sorunlar ve çıkmazlar yaşamaktadır. Sorunların kısa sürede çözümü kendileri için en uygun ve doğru olabilecek bir tedaviyi sunabilecek bir merkeze başvurmaları ile gerçekleşebilir. Ancak seçim o kadar kolay değildir; Hasta kendisi için en doğru olanı nasıl seçecektir? Hastalar sıklıkla önemli bir sağlık sorunuyla karşılaşıp karar vermek zorunda kaldıklarında onca düşünmelerine rağmen doktora sonunda şunu sorarlar: Siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Burada doktorun en önemli görev ve sorumluluğu ortaya çıkar. Onlar gibi olabilip kendi profesyonel bilgi, birikim ve tecrübelerine göre en doğru, kısa, ucuz ve tarafsız seçeneği sunmak!

Kısırlık sorununu yaşayan çiftlerin önemli bir bölümü sorunlarının ne olduğunu tam olarak bilmeden tedaviye başlamaktadırlar. Bu eksiklik çoğunlukla başvurulan tıbbi hizmet birimlerinde kendilerine yeterli zamanın ayrılamaması ve problemleriyle ilgili bilgilendirilmenin yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle yeterince araştırmadan, bilgilenmeden ve sorgulamadan tedaviye başlanmamalıdır. Anlamak için sormaktan çekinilmemelidir. Kendilerine mantıklı gelen her çözümün uygulamada aynı derecede başarıyı arttıramadığı gerçeğini göz ardı etmemelidir.

Tanı ve tedaviye başlanacak sağlık birimi fizik yapı, personel ve donanım bakımından hastalarına her türlü çağdaş hizmeti uygun koşullarda sunabilmelidir. Kısırlık tanı ve tedavisi bir ekip hizmetidir ve başarı ancak her kademedeki hizmetin aynı kalite ve bilinçle yapılması ile gelebilir. Bilinçsizliğin, sabırsızlığın ve paniğin faydadan çok zarar verebileceği bilinmelidir. Kadın ve erkek her yönden birbirlerini anlamaya ve desteklemeye çalışmalıdır. Bu birliktelikte alacakları yeterli tıbbi destekle gebeliğe daha çabuk ve kolay ulaşabilmelerini sağlar. Bilinçsizce ve bilgisizce yapılacak tedavi uygulamaları başarıyı düşürür. Çiftin konsantrasyonun ve işbirliğinin sağlanamaması kötü sonuçların alınmasına yol açar.

Yazının devamı...

Tüp Bebek tedavisinde Trofektoderm Biopsisi neden önemli?

23 Ağustos 2016

Tüp bebek tedavilerinde başarısızlığın en önemli iki nedeni vardır. Bu nedenlerden ilki yumurtanın spermle döllenmesi sonrasında gelişen embiryonun sağlıklı çocuk oluşturamayacak kadar kalitesiz olmasıdır. İkinci neden ise embiryonun gömülüp gebeliği başlatacağı rahim içi zarının yetersiz kalmasıdır.

Döllenmiş yumurtanın kalitesi sperm tarafından döllenmesı sonrası gelişmesinin laboratuvarlarda özel sistemlerle izlenmesi sonunda anlaşılır. Döllenmesi sonrasında 3. günde embiryonun içerdiği hücre sayısı, hücrelerin büyüklükleri, birbirlerine oranları, istenmeyen hücrelerin varlığı gebelik oluşturabilme olasılığı hakkında bilgi verir ve en iyi embiryoların seçilerek kullanmasına yardımcı olur. Bu şekilde gebelik olasılığı tedavi edilen hasta bazında en yüksek değerlere eriştirilmeye çalışılır.

Embiryo kalitesini etkileyen diğer önemli bir faktör ise döllenme sonrasında oluşan embiryonun genetik yapısıdır ve embriyolardaki genetik düzenle ilgilidir. Kadın yaşı,spermle ilgili problemler,bağışıklık sistemi ve diğer genetik nedenler,döllenme sırasındaki gelişen sorunlar,ilaçların etkileri,kadına ait hormonal bozukluklar ve diğer hastalıklar oluşan embiryoların genetiğinde etkili olan kromozom yapılarını bozarak embiryoların canlı çocuk oluşturabilme özelliğini bozabilir. Bu durumlarda hastalar gebe kalamaz veya gebelik oluşsa bile düşükle sonuçlanır. Embiryolardaki genetik problemler ve düzensizlikler içindeki hücrelerden 1-2 tanesinin lazer sistemlerininde yardımı ile alınarak genetik laboratuvarlarda incelenmesi ile anlaşılabilir. Bu şekilde genetik yapısı normal ve güzel gelişmiş embriyolara bulunabilir ve rahim içine verildiklerinde yüksek gebelik oranları sağlanır ve düşükler önlenebilir.

Embiryolardan hücre çıkarılmasının zamanlaması çok önemlidir. Gelişmenin 3. Gününde bu işlem yapıldığında kullanılan tekniğin embriyolara zarar verebileceği ve normal genetik yapıda olsalar dahi gebelik oluşturma özelliklerini azalabileceği son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiştir. Buna alternatif olarak döllenme sonrası 5. Güne kadar geliştirilen ve blastakist olarak adlandırılan embiryolardan alınan hücrelerle yapılan incelemelerin daha kesin sonuç verebilmesi ve bu girişimlerin gebelik olasılıklarını tekniğe bağlı olarak düşürmemesinden dolayı‘ Trofektoderm Biopsisi’ olarakta adlandırılan bu uygulamaları tedavide önemli bir alternatif olarak kullanılabilmesinin yolunu açmıştır. Biopsi yapılıp normal olarak saptanan embiryolar ayrıca yeni geliştirilen özel dondurma yöntemleriyle saklanabilmekte ve sonradan taze olanlarıyla aynı gebelik oranlarını verebilmektedirler.

Yazının devamı...

Bebek isteyen ailelere umut veren yeni yöntemler

4 Ağustos 2016

Polikistik over sendromu başta olmak üzere çikolata kistleri, bağışıklık sistemi bozuklukları olan kadınlarda yumurta gelişme ve olgunlaşma sorunu ile ortaya çıkan tüp bebek başarısızlığı yaşayan kadınların gebelik şansını artırmak için yeni bir yöntem var. 'Kümülüs hücre tedavisi' denen bu yöntem anne olma şansı önemli oranda artırıyor.

Polikistik over sendromu nedir?

PCOS dediğimiz bu sorun Türkiye’de sık rastlanan bir hormonal rahatsızlıktır. Adet düzensizliği, obezite, kıllanma ve sivilce oluşumuyla seyreder. Ayrıca yarattığı yumurtlama problemine bağlı olarak kısırlığa yol açması ile son derece önemlidir. Bu hastalarda yumurtlama, aşılama ve tüp bebek tedavisinde diğer hasta gruplarına göre ciddi farklılıklar var. Tedavi cevabı ve gebelik şansı yüksek olmakla birlikte tedavi detayları çok önemlidir. Yüksek başarı için hem kişiye özel tedavi seçeneği iyi bir şekilde belirlenmeli hem de yan etki yaratmadan ve komplikasyona yol açmadan yüksek gebelik şansı verilmeli.

Tedavide önemli noktalar nelerdir?

PCOS'de uygulanacak tüm tedavilerde kişisel cevap eşiği önemlidir. Bu eşiğin altında cevap alınamazken üzerinde aşırı yanıt ve buna bağlı ciddi sağlık problemleri olabilir. Zaman zaman bu problemler hayati tehlike yaratabilir. Tedavi eşiği her hasta için ve aynı hasta içerisinde bile farklı tedavilerde değişken olabilir. PCOS tedavisi uzmanlık gerektiren bir konudur.

Tedavi sırasında ne tür sorunlar ortaya çıkabilir?

Tüp bebek tedavisi sırasında yumurta gelişmesinde gecikme veya hızlı gelişim, kalitesiz yumurta gelişmesi, döllenme azlığı veya yokluğu, embiryo kalitesinde düşüklük, rahim içi zarında gömülgenlik sorunları görülebilir. Bütün bunlar tedavi başarı oranlarında azalmaya yol açar. Bu nedenle yapılacak tedavilerin hem yumurta sayı ve kalitesini geliştirmesi,hem de rahim içi gömülgenliğini arttırarak gebeliğe giden yolu kısaltması istenir.

Bu hastalar için yeni tedaviler var mı?

Yazının devamı...