Fen de zordu...

Matematik zordu, ama Fen Bilimleri ondan da zordu. Öğrenciler, Fen testinde dikkat gerektiren soruların bulunduğunu ve en zor testin bu olduğunu belirttiler. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil testini kolay bulan öğrenci çoktu

Fen Bilimleri: Bugün uygulanan TEOG 2 sınavında Fen Bilimleri testindeki sorular, MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış, müfredat dışı soruyla karşılaşmadık. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre sınavın konu dağılımına bakıldığında, TEOG 1 sonrası işlenen konulara ağırlık verilmiş. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmış. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görülüyor. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmış. Sınavda konu bilgisi ile beraber dikkat de ölçülmüş. Sınav genel olarak zordu...

Sosyal Bilgiler: Bugün uygulanan TEOG 2 sınavında öğrencilerden aldığımız bilgilere göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sorular resim, harita, tablo ve grafiklerle desteklenmemiş. Sınav genel olarak TEOG 1 konularından ziyade, TEOG 2 konularını kapsıyordu. Konular arası ilişkilendirmeye dayalı sorular çoğunluktaydı. Sorular genel olarak, öğrencilerin bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorulardan hazırlanmış. Sorular, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundu. Müfredat dışında herhangi bir soruya rastlanmadı.

İngilizce: İngilizce sınavında, soruların konu dağılımına bakıldığında TEOG 1 konularını içeren sorulara daha az yer verildiği görülüyor. MEB müfredatına uygun ve temel kazanım bilgisi içeren sorular hazırlanmış. İngilizce sınavında müfredat dışı soruyla karşılaşmadık. Diyalog tarzı ifadelerden oluşan sorular, boşluk doldurma, cümle tamamlama, pasta grafik gibi görsellerin yoğun olduğu ve öğrencilerin kolay anlayabileceği şekilde hazırlanmış. Kelime bilgisinin de yoğun olarak sorgulandığı sınavda, okuduğunu anlamayı ölçen paragraf tarzı sorulara çok fazla yer verilmemiş. Soruların yönergelerinde ise açık ve anlaşılır bir dil kullanılmış. Soru köklerini dikkatli okuyan öğrenci için sorunun yapılabilirliği artmış.

TEOG-2 uzman yorumları

TEOG 1’den sorulmadı

- Hız Yayınları Kurucu

İbrahim Sakallıoğlu 2 Sınavının ikinci oturumunda öğrencilere yöneltilen Fen Bilimleri soruları yoruma, bilgiye ve güncel hayatı sorgulamaya dayalı sorulardı. Bu seneki TEOG 2 sınavında önceki yıllardan farklı olarak TEOG 1 konularından soru sorulmadı. Ayrıca kimyasal tepkimeler ve kimya endüstrisi konularından da soru sorulmaması şaşırtıcı idi. Soruların dağılımına bakıldığında son işlenen konulardan gelen soru sayısının fazla olduğunu gördük. Sınavda “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesi sorularının yorum gücü istediği görülmektedir. TEOG 2 soruları tamamen müfredata uyumlu, kazanımları ölçer nitelikte ve günlük hayatla ilişkili sorular olduğundan öğrencileri zorlayan bir sınav olmamıştır.

Çalışan yapardı

- Orçun Barış- Bahçeşehir Koleji İngilizce Bölüm Başkanı İngilizce sorularının dağılımları ve kazanımları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan kazanımlara ve müfredata uygun. Uygulanan Merkezi Ortak Sınav’da karşılıklı konuşma ve okuduğunu anlama becerilerini ölçer nitelikte ve bunlara ek olarak öğrencilerin çıkarımlar yapmaları gereken soruların ağırlıkta olduğu gözlemlenmiştir. Düzenli çalışan öğrenciler doğru cevaplara ulaşabilecekleri nitelikte bir sınavdır.

En zor soru İzmir’den

- Tarih Bölüm Başkanı

Erhan YILDIRIM T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine ait sorulara genel olarak baktığımızda, soruların müfredata uygun olarak hazırlandığını görmekteyiz. Sınavda bilgiyi sorgulayan ve öğrencileri zorlayabilecek tek soru, “İzmir İktisat Kongresi kararları ile Kalkınma hamlelerinin eşleştirilmesi ”sorusudur. Sorular geçen yıllar ile kıyaslandığında daha kısa ve zorluk derecesinin daha düşük olduğu söylenebilir. Sınavdaki; hangi inkılap hareketinin Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilişkili olduğu sorulan soru, “üniteler arası ilişkilendirmeye dayalı” tarzda oluşturulmuştur. Sorular beklenildiği gibi okuduğunu anlama ve yorumlama gücünü kullanabilen öğrencilerin çözebileceği niteliktedir. Konulara iyi hazırlanan öğrencilerin çok zorlanmayacağını, düzenli çalışan ve en önemlisi okuma alışkanlığı olan her öğrencinin yapacağı kolaylıkta sorular olduğunu açıkça söyleyebiliriz.