Sadık Gültekin

Sadık Gültekin

.

Tüm Yazıları

Sınav önceki ÖSYM formatına uygun bir şekilde yapılmış, ancak görüştüğümüz adayların çoğu, ayırt edici soruların çok olduğunu, iki seçenek arasında bocaladıklarını ve YGS’nin geçen yıllardaki sınavlardan daha zor olduğunu vurguladı…

Sınavdan çıkan adaylar, soruların ve işlemlerin uzun olduğu doğrultusunda görüş belirtti. Bu nedenle doğru okuyan, işlemleri hızlı yapan ve zamanı iyi kullanabilen öğrenciler sınavda daha başarılı olacağını söyleyebiliriz…

Adaylara tavsiyemiz, devam eden bir sınav süreci içinde olduklarını asla unutmasınlar ve bugün yapılan sınavın olumsuz muhakemesini bir kenara bırakarak, haziran ayında yapılacak LYS’lere yönelik çalışmalarına devam etsinler. Adaylarımız unutmamalıdır ki, bu uzun soluklu bir yarış. Disiplini elden bırakmadan planlı bir şekilde çalışarak LYS için hazırlıklarına devam eden öğrencilerin başarıyı yakalayacağından endişemiz yok. Aileler ise öğrenciyi yargılamadan, başka adaylarla kıyaslamadan, güven verici, cesaretlendirici ve motive edici ifade ve eylemlerde bulunmalıdır.

Haberin Devamı

Türkçe: Türkçe sorularının önceki yıllarda olduğu gibi ‘Anlam Bilgisi’ ağırlıklı olduğu görülüyor. Dilbilgisi sorularının sayısında azalma olduğu, buna karşılık okuma okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini yoklayan soruların sayısında artma olduğu söylenebilir; ayrıca paragraf sorularının nicelik anlamında uzunluğunun geçen yıllara göre arttığı da gözleniyor. Aynı metne bağlı iki ayrı soru sorma anlayışının artarak devam ettiği görülüyor. Türkçe sorularının uzunluğu ve yorumlama becerisi gerektirmesi, Türkçe’yi belirleyici test konumuna getirecek. Türkçe testinin adayları oldukça zorladığı görülüyor. İki seçenek arasında kalan aday sayısı oldukça fazlaydı…

Matematik: Müfredat dışı soru yok. Matematik soruları doğru okumayı ve matematiksel yorum yapmayı gerektiren işleme dayalı sorulardan oluşmuş. Matematik soruları zor değil, fakat çok uğraştırıcıydı. Zaman problemi hat safhadaydı. Geometri sorularının önceki yıllara göre daha zor olduğu gözlendi.

Fizik: Fizik soruları geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında, matematiksel işlemlerden uzak, yorum ve kavram ağırlıklı soruların ağırlıkta olduğu görülüyor. Sorular ortaokul fen bilgisi ve 9. sınıf fizik müfredatından sorulmuş. Konuların müfredata uygun olduğu görülüyor. MF öğrencileri için fizik soruları ayırt edici olacak.

Haberin Devamı

Kimya: Beklenen konulardan, makul zorluk düzeyinde ve müfredata uygun sorular olduğu görülüyor. Disiplinli hazırlanan öğrencilerin bu sınavda başarılı olduklarına inanıyorum.

Biyoloji: Biyoloji testine ait soruların, MEB kazanımlarına uygun ve geçmiş yıllardaki soru kalıpları ile benzerlik gösterdiği, müfredat ile uyumlu olduğu söylenebilir.

Tarih: Soru dağılımının geçtiğimiz yıllardaki dağılıma benzer olduğu söylenebilir. Öğrencilerin kavram bilgisini ve analiz gücünü birleştirerek öğrendiklerini yorumlamaları hedeflenmiş. Son yıllarda müfredat değişikliklerine ve sınav kapsamının genişlemesine bağlı olarak, Tarih sorularında her yıl en az iki bilgi sorusuna rastlanıyor.

Coğrafya: Önceki yıllarda olduğu gibi 9. ve 10. sınıf müfredatına uygun hazırlanmış. Sorular, bilgi birikimi, yorum gücü gerektiren türden. Her yıl olduğu gibi, öğrencilerden harita okuma becerisi de istenmiş.

Haberin Devamı

Felsefe: Sorular müfredata uygun. Sorular, okuduğunu anlama, kavram bilgisi ve analiz gücünü ölçmeye yönelik. Planlı çalışan ve düzenli soru çözen öğrencinin verim alabileceği bir sınav. YGS’nin soru yapısı, öğrenciden bilgi ve yorum gücünü birlikte istiyor.