Sadık Gültekin

Sadık Gültekin

.

Tüm Yazıları

Adayların ortak kanısı, sürenin yeterli olduğu ve yanıtlarını kontrol etme şansı buldukları doğrultusundaydı. Adaylar genellikle kendilerini matematik ve kısmen de fen bilimleri sorularının zorladığını, Türkçe testindeki paragraf sorularının yorduğunu dile getirdi. Sınavın matematik kısmı hariç, genel anlamda kolay olduğu yönünde yorumlar gelirken, bazı adaylar matematik sorularının uzunluğundan yakındı. 2017-YGS sonuçları, 28 Mart 2017 Salı günü açıklanacak.

Çalışan her öğrenci yapar

Adaylar genelde kolay bir sınavla karşılaştı. Genel anlamda YGS’nin uygun, çalışan öğrencilerin çok rahat yapabileceği sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Sorular, müfredata paralel sorulduğundan, öğrencilerin sınavda fazla sıkıntı çekmediğini söyleyebiliriz. Öğrencilerin zorlanmayacağı ve barajı geçme açısından sıkıntı yaşamayacakları bir sınavla karşılaştık. Soruların tümüne bakıldığında, düzenli çalışan her öğrencinin yapacağı kolaylıkta olduğu görülüyor. YGS’den tüm öğrencilerin geriye bakmadan ve vakit kaybetmeden LYS’ye hazırlanması gerekiyor.

Haberin Devamı

LYS’nin ağırlığı fazla

YGS’den sonra üniversiteye giriş maratonunun ikinci aşaması olan LYS’ye 12 hafta kalıyor. Tüm adayların YGS’de gösterdiği performansın muhakemesini bir kenara bırakıp, hızlı bir şekilde LYS konularına odaklanması gerekiyor. Unutmamak gerekir ki, LYS’ler soru sayısı olarak fazla ve tüm konuları içerdiğinden, adayların kalan süreyi verimli değerlendirerek hiçbir konuyu atlamadan hazırlanması gerekiyor. YGS sonucu, beklentinin üzerinde ya da altında olabilir. Sonuç, beklentinin altında dahi olsa, yerleştirme puanının oluşumunda LYS’nin ağırlığının daha fazla olduğu gözden kaçırılmamalı. YGS’nin olumsuzluğu, LYS’de telafi edilebilir.

Soruların kolaylık zorluk durumu

- MATEMATİK: 2016-YGS’ye göre daha kapsamlı ve daha zordu. Muhakeme yeteneğini ölçen sorular oldukça fazlaydı. Yaklaşık 10’dan fazla soru çok basit ve kısa sürede çözülebilmesine rağmen, özellikle sayı ve problem soruları uzun ve anlaşılması zordu. Zaman alan ve belirleyici sorular sorulmuş. Geometri sorularının, matematiğe oranla daha kolay hazırlandığı ve öğrencileri zorlamadığı söyleyebiliriz. Müfredat dışı soruyla karşılaşmadık.

Haberin Devamı

- FİZİK: Soruların zorluğunun orta düzeyde olduğu söylenebilir. Belirleyici üç dört soru vardı. Bu sorular, kavramları anlamaya yönelik olduğundan adayları zorladı. Bu soruların, aynı zamanda bilimsel düşünebilme yeteneğini ön plana çıkarmaya yönelik olarak hazırlandığı gözlendi. Fizik ve biyoloji soruları belirleyici olacak.

- KİMYA: Öğrencilerden aldığımız geri bildirimlere göre; soruların kolay olduğu, çeldirici soruların olmadığı ve bilgi içerikli sorulara ağırlık verildiğini gördük. Kimya sorularının müfredata uygun, bilgiye dayalı ve çalışan öğrencilerin kolaylıkla yapabileceği türden olduğunu gördük.

- BİYOLOJİ: Bilginin ve yorumun öne çıktığı bir sınav olması nedeniyle, yeterli bilgisi olan ve yorum gücü yüksek öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olarak değerlendirilir. Bu sınavda soruların yüzde 50’den fazlası 9. sınıf müfredatından soruldu, 10. sınıftan 1, 11. sınıftan 3, 12. sınıftan ise 1 soru çıktı.

Haberin Devamı

- TÜRKÇE: Önceki yıllardan farklı bir konu ya da farklı tarzda soru sorulmamış, dil bilgisi soruları adayları fazla zorlamadı, önceki yıllardan farklı bir soru tekniğiyle karşılaşılmadı. Anlam bilgisi ve dil bilgisi sorularının dağılımları önceki yıllarla aynı şekilde gerçekleşti. Türkçe, geçen yıla oranla daha kolaydı.

- TARİH: Müfredata uygun soruların sorulduğu, ağırlık olarak 9. ve 10. sınıf konularından sorulara yer verildiği, İslam tarihi dışında doğrudan bilgi sorusu sorulmadığı, öncüllü soruların daha önceki yıllara göre daha az kullanıldığı, zorluk derecesinin dengeli dağıtıldığı, seçici ve zorlayıcı yorum sorularına da yer verildiği görüldü. Tarih ce coğrafya sorularının belirleyicisi olacağını belirtmekte yarar var.

- COĞRAFYA: Bilgi ve yorum ağırlıklı sorular vardı. Bir soru ile birden fazla konuyu tarayan soruların yanı sıra harita bilgisi isteyen sorulara da yer verilmiş. 9. ve 10. sınıf konularının eşit şekilde dağılımı yapıldığı gözlendi. Konu dağılımı, geçen yıllardan farklı değildi.

- FELSEFE: Bilgiyi yorumlama, kavram ve akım bilgisi soruları harmanlanmış.

- DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: Genel olarak kolay nitelendirilebilen, anlama ve kavrama yetisini ölçen paragraf soruları biçiminde sorulmuş.