Sadık Gültekin

Sadık Gültekin

.

Tüm Yazıları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim müfredatının basitleştirilerek, hacminin daraltılacağını, bilgiden ziyade analiz yeteneklerini geliştirecek bir müfredat oluşturmak için hazırlıklara başlandığını daha önceden açıklamıştı. MEB, yeni müfredat çalışmalarında üç önemli konu üzerinde hassasiyetle duracaklarını belirterek, haftalık ders saatlerinin fazla olması, ders sayısındaki yığılma ve dersleri n içeriklerinin çok ağır olması konularında değişiklik yapılacağını, yapılacak çalıştaylar sonrasında yeni müfredatın oluşturulacağını belirtmişti .

Haberin Devamı

En son 2013 yılında değişikliğe uğrayan YGS-LYS müfredatı, 2017 yılında uygulanmaya başlayacak. 2017-YGS ve LYS’de birçok konuyu kapsam dışı bırakan MEB ve ÖSYM, bir takım konuları da ekleme kararı aldı.

Değişiklik öğrencileri nasıl etkiler?

Değişikliklerin, öğrenciler açısından olumlu olacağını baştan belirtelim, ancak tamamı sayısal derslerden yapılan müfredat değişikliği, 11. sınıftan itibaren hazırlanan ve bu konulara çalışan öğrencileri bir taraftan sevindirirken, bir taftan da hayal kırıklığına uğrattığını belirtmekte yarar var…

Değişikliğe uğrayan konular tek tek incelendiğinde, bugüne kadar sınava giren adayların oldukça zor konulardan sorumlu oldukları sonucu ortaya çıkıyor. Bundan sonraki süreçte YGS veLYS’ye girecek adaylara kaldırılan konulardan soru sorulmayacak olması, işlerini bir hayli kolaylaştıracak, çünkü çıkarılan konular oldukça fazla ve zor içeriğe sahip konulardı.

AB’ye üye diğer ülkelerin ortaöğretim müfredatları incelendiğinde, neredeyse hiçbir ülkenin eğitim müfredatı Türkiye’deki ortaöğretim müfredatı kadar ağır değil. Bu zorluk üniversite giriş sınavlarında da kendini gösteriyor. AB ülkelerinde, yoruma ve analize dayalı sorulara daha fazla yer veriliyor; öğrencilerin analiz yetenekleri ölçülüyor, oysa Türkiye’de öğrencilerin yorum becerisini sadece YGS’de kısmen ölçerken, LYS tamamen bilgiye dayalı bir sınav olarak karşımıza çıkıyor.

Bilhassa LYS’nin bilgiye dayalı sınav olmasının dezavantajı, öğrencinin bilgiyi ezberlemesine ve işine yarayacak şekilde kullanmayı bilmemesine neden oluyor. LYS’de öğrenilen veya kullanılan bilgiyle değil, ezberlenen bilgiyle sınava giriliyor ve bu bilgilerin çoğu sınavdan sonra unutulup gidiyor.

Haberin Devamı

Sık değişen müfredat, yayınevlerini ve üniversiteye hazırlık kurumlarını sıkıntıya sokuyor. 2017 sınav hazırlığına erken başlayanlar, yayınlarını toplatıp kısa zamanda yeniden güncellemek zorunda kalacaklar.

HANGİ KONULARDA DEĞİŞİKLİK OLDU?

MATEMATİK

Kaldırılan Konular:

-Taban Aritmetiği

-İşlem

-Bağıntının Özellikleri

-Karmaşık Sayılar Konusunun Kutupsal Gösterim

-Matris Determinant

-Toplam Çarpım

-Ters Trigonometri Fonksiyonlarının Türevi ve İntegrali

-İntegralde Hacim Hesabı

-Limitte Belirsizlik Türleri

-Ters Dönüşüm Formülleri

-L Hospital

Eklenen Konular

-Öklit Algoritması

-Bilinçli Tüketim Aritmetiği

GEOMETRİ

Kaldırılan Konular:

-Çemberde Uzun. Kuvvet Ekseni

-Köşegen sayısını veren formüller

-Seva ve Menelaus Teoremleri

-Karnot Teoremi

-Küre Kap., Küre Kuş., Küre Par.

-Dönüşümlerden Homoteti

Haberin Devamı

-Çember Analitiğinden Kuvvet Ekseni Çember Demeti

-Konik Ayrıtları

-Uzay Analitiği

-Fraktal Kaplama Süsleme

Eklenen Konular

-Trigonometri-1

-Doğrunun Vektörel Denklemi

-Vektörel ve Parametrik Denklemler (LYS’de sorulacak)

FİZİK

Kaldırılan Konular:

-Madde ve Özellikleri Konusunda Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

-Fiziğin Doğası Konusundaki Hipotez, Teori, Yasa Kavramları

-Genleşme Formülleri

-Kararlı Dalgalar

-Deprem Dalgaları

-Genel Çekim Enerji Formülleri

-Küresel Aynalar ve Merceklerdeki Formüller

-Işıktaki Gir. ve Kırınım For.

-Çözme Gücü

-Doopler Formülleri

-Elektron Kabukları

-Radyoaktivite Formülleri

-Yıldızlardan Yıldızsılara

-Ö.Göreli. Göreli Enerji

Eklenen Konular

-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları

KİMYA

Değişiklik yapılan konular:

-Kimya Bilimi

-Maddelerin Ayrışması

-Atom ve Yapısı

-Periyodik Sistem

-Bileşikler ve Çözeltiler

-Organik Kimya

Eklenen Konular

-Endüstride ve Canlılarda Enerji

-Kimya Her Yerde

-Hayatımızda Kimya

BİYOLOJİ

Kaldırılan Konular:

-İnsanlardaki Sistemler hariçdeki Diğer Sistemler

-Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon

-C3 C4 Cam Bitkileri

-Calvin Döng. Ara Basamaklar

-Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar

-Glikoliz Evresinden Pirüvata Kadar Olan Basama. İsimleri

-Kreps Çemberi ve ETS Elamanlarının İsimleri

-Solunum ile İlgili Matematiksel İşlemler

-Nükleik asitler ko. problemler

-Arke Bakteri Protista Alemlerindeki Sınıflandırma

-Bölünme. G1 S G2 Evreleri

-Embriyonik Tabakalar ve Bunlardan Meydana Gelen Organlar ile Embriyonik İndüksiyon

-Dolaşımda İmmunoglobilinler

Eklenen Konular

-İnsanlardaki Hastalıklar

-Bilimsel Bilgilerin Doğası

-Hardy Weinberg Kuralında Populasyon Genetiği

-Güncel Yaşam ve Hastalıklar