Irak için kafalar karışık

NATO Parlamenterler Asamblesinin Siyasi Alt Komisyon toplantısı Pariste yapılıyor. Türkiye açısından çok önemli, çünkü Irak konusu görüşülüyor, Fransa - Almanya ekseni ile Amerika arasındaki gerilim gündemde!Ve Başbakan Tayyip Erdoğanın dış ilişkiler danışmanı AKP milletvekili Egemen Bağış da orada... Türk Delegasyonunun başkan yardımcısı...Bağış, "kafalar karışık" diyor ve tipik bir örnek veriyor:- Fransa Cumhurbaşkanı Chirac ABDnin Irak savaşına karşı çıktı, hala karşı çıkıyor. Fakat Chiracın danışmanı Pierre Lellouche aksi görüşte, Fransa Irakta aktif olmalı, diyor, Chiracın politikalarını bir tür protesto ederek danışmanlıktan istifa etmiş!Danışmanlık gibi son derece özellikli ilişkileri bozan, yolları ayıran bir sorun bu Irak meselesi...Çok karmaşık bir mesele, "evet"lerin de, "hayır"ların da gerekçeleri güçlü...***TÜRKİYE açısından sorun daha karmaşık...Paristeki toplantıda Irak konuşulurken kitle imha silahlarından bahsediliyor, "İslami terör"den, petrolden bahsediliyor, uluslararası hukuktan bahsediliyor...Ve Egemen Bağış söz alıyor, "İslami terör" denilmesini eleştiriyor, "terörün dini, milliyeti olmaz, terörü İslamla nitelemeyin" diyerek NATOnun Avrupalı üyelerine sesleniyor:- Beyler, kitle imha silahları diyorsunuz! Türkiye terör yüzünden 35 bin can verdi! İşte kitle imha terörü! Irakın kuzeyinde üstlenmiş duruyor. Ama Avrupa KADEKi hala terör listesine almadı!Bağışa havayı sordum, şunu söyledi:- Avrupalı parlamenterler KADEKin terör örgütü olduğunu kabul ediyor, terör örgütü değil diyen yok. AB bünyesinde mekanizmaların yavaş işlediğini, KADEKin de terör listesine alınacağını söylüyorlar. Fakat bizim bastırmamız lazım.Irak meselesinde de, Başbakan Erdoğanın danışmanı Egemen Bağış şunu söylüyor:- ABD, oradaki KADEK varlığına kesin son vermeyi taahhüt etmeli, İran da buna destek olmalı. Yoksa asker göndermemiz zordur!ABD ne yapabilir? Teröristleri ya "eve dönmeye" zorlar veya tutuklayıp Türkiyeye verir...***TÜRKİYENİN Iraka asker göndermesi herhangi bir ülkenin göndermesine benzemez. Türkiye komşu ve Müslüman ülke... Bosnada, Kosovada, Afganistanda Mehmetçiliğin sosyal başarısı meydanda...Bu kadar da değil. Bağış, Romanya "Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı" merkez sağ milletvekili Mihail Lupoinin Pariste söylediği sözleri aktardı:- Biz Türkiyeye bakıyoruz. Türkiye Iraka asker gönderirse biz de göndereceğiz.Türkiyenin asker göndermesinin etkileri gerçekten büyük olur.Irakın Vietnama dönüşmesini isteyenler hayal görüyor; Irakın coğrafyası da, nüfus yapısı da buna müsait değildir. Irak, olsa olsa etnik ve dinsel iç savaşa sürüklenir ve bu Türkiye dahil herkes için felaket olur. Ama ABDye de siyasi maliyeti Vietnamdan ağır olur!Iraka istikrarın gelmesinde Türkiye ciddi bir rol oynayabilir ama bunun şartı, ABDnin KADEK varlığını sona erdirme konusunda güvence vermesidir. t.akyol@milliyet.com.tr