Geri Dön
AnkaraKamu Denetçiliği Kurumundan Sigorta Şirketlerine Eleştiri

Kamu Denetçiliği Kurumundan Sigorta Şirketlerine Eleştiri

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), gelen bir şikayet üzerine inceleme yaparak, sigorta şirketlerinin herhangi bir düzenlemeye dayanmadan engelli bireylerin sebepsiz zenginleşeceğini ileri sürerek ÖTV’siz bedel üzerinden ödeme yapmalarının hukuka aykırı olduğunu belirterek, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderdi.
Vatandaşın şikayetleri üzerine incelemeler yaparak kamu kurum ve kuruluşlara tavsiye kararı veren Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), bir şikayeti daha değerlendirdi. Bir vatandaş, engelli araçlarına yapılan kasko sigortası kapsamında sigorta şirketlerinin ÖTV’li bedel üzerinden primlendirme işlemi yapmasına karşılık meydana gelen hasar sonucu ödemekle mükellef olduğu tazminatlardan ÖTV bedeli kesintisi yapmasının hukuka aykırı olduğu iddiasını Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) iletti. Şikayet başvurusunu inceleyen KDK, sigorta şirketlerinin herhangi bir düzenlemeye dayanmadan kendiliğinden engelli bireylerin sebepsiz zenginleşeceğini ileri sürerek ÖTV’siz bedel üzerinden ödeme yapmalarının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. KDK, engelli bireylerin sebepsiz zenginleşeceği değerlendirmesinin sigorta şirketlerinin yapacağı bir değerlendirme olmadığını belirterek, böyle bir değerlendirmenin idare tarafından sektör pratiğinde getirilmiş bir çözüm olarak nitelendirilmesinin haksız bir uygulama olduğunu bildirdi.
Denetçilik Kurumu, ilgili mevzuatta işlemin dayanağı olarak gösterilen Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartları’nda ve başvuran ile sigorta şirketi arasında imzalanan “Birleşik Kasko Sigorta Poliçesi Genişletilmiş Kasko Sözleşmesi”nde açık bir hüküm olmamasına rağmen sigorta şirketlerince kendiliğinden sektör pratiğinde getirilen bir uygulama neticesinde rayiç bedel üzerinden prim ödeyen engelli bireylerin araçlarındaki hasar sonrası ÖTV’siz bedel üzerinden ödeme almalarının eşitlik ilkesine aykırı ve sigorta şirketi lehine sebepsiz zenginleşmeye yol açması nedeniyle hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu tespit etti. Kurum, devletin engelli bireylere tanıdığı hakkı daraltacak şekilde oluşan sektör pratiğinin hukuka uygunluğun gerekçesi olarak ileri sürülemeyeceği ve idarenin hukuka aykırılığı giderecek gerekli düzenlemeleri yapması yönünde tavsiyede bulunulmasına karar verdi.
Kurum, yaptığı incelemeler sonucunda kasko poliçesi ödemelerinde engelli bireyler aleyhine oluşan hukuka ve hakkaniyete aykırılığı giderecek düzenlemeler yapması için Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı gönderdi. Ayrıca sigorta şirketlerince kendiliğinden sektör pratiğinde getirilen bir uygulama neticesinde rayiç bedel üzerinden prim ödeyen engelli bireylere araçlarındaki hasar sonrası ÖTV’siz bedel üzerinden ödeme yapılmasının hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu belirterek, ileride yaşanabilecek benzer problemlerin önüne geçilmesi amacıyla tavsiye kararının tüm sigorta şirketlerine duyurması için Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğine de gönderilmesi yönünde karar verdi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber