Diyarbakır Kaliteli Eğitim İçin Rehberlik Servisi Uyarısı

Kaliteli Eğitim İçin Rehberlik Servisi Uyarısı

02.11.2016 - 14:36 | Son Güncellenme:

.

Kaliteli Eğitim İçin Rehberlik Servisi Uyarısı

Psikolojik Danışman Muhammed Soner, öğrencilerin okullarda bulunan psikolojik danışmanlardan yararlanmaları halinde, alacakları eğitimin kalitesinin artacağını ifade etti.
Okullardaki eğitim anlayışının geliştiğini vurgulayan Psikolojik Danışman Muhammed Soner, okullardaki rehberlik servislerinin de bu anlamda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Soner, "Hemen her alanda olduğu gibi günümüzde eğitim alanında da önemli gelişmelerin olduğunu söylemek gerekir. Günümüzde, okullarda öğrencilere “flash bellek” gibi bakılarak “bilgi deposu” haline getirilmeye çalışılmamakta, öğrencilerin düşünen ve çok yönlü gelişim sağlayan bireyler olmaları için gayret sarf edildiği görülmektedir. Eğitim alanındaki bu pozitif ilerleme eğitim politikalarımıza da yansımaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) hizmetleri, eğitimi tamamlayıcı bir hizmettir. Bu hizmet bağlamında öğrencilerin bireysel farklılıklarına duyarlı bir eğitimin çok yönlü olarak sunulması hedeflenir. Buna öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı da denilebilir. Hatta biraz daha açacak olursak, okul rehberlik servisi aracılığıyla sunulan hizmetler sayesinde öğrencinin kendini daha sağlıklı algılayabilmesine, duygularını anlamlandırabilmesine, ilgi ve yeteneklerini fark etmesine yardımcı olunur. Öğrenci karşılaşacağı durumları ve fırsatları analiz etme, bu fırsat ve durumlar karşısında gerçekçi ve sağlıklı tercihlerde bulunabilme olanağı yakalar. Rehberlik hizmetleri bu bağlamda değerlendirildiğinde, genel anlamda okullarda alınan eğitimlerin hem tamamlayıcısı hem de işlevsel hale gelmesine yardımcı olur. Öyle ki psikolojik danışman ve rehberlik mezunu olan, MEB okullarında rehber öğretmen unvanıyla rehberlik servislerinde hizmet veren uzmanlar, öğrencinin okula alışmasından tutun da öğrencinin en uygun mesleği edinerek ömür boyu saadet içinde yaşamasına vesile olacak kararlar almasına kadar, etkin bir hizmet üretmektedir" dedi.
"Veliler rehberlik hizmetlerinin farkında olmalı"
PDR hizmetlerinin öğrencinin potansiyel yeteneklerini ortaya çıkarabilmesi, beceriler kazanması ve tüm bunları geliştirebilmesi için hayati öneme sahip olduğunu belirten Soner, öte yandan PDR hizmetleri için, her ne kadar bir psikolojik danışmanın varlığının zaruri olduğu görülse de yalnızca bir psikolojik danışmanla yürütülebilecek hizmet olmadığını söyledi. Soner, "PDR hizmetleri gerekli durumlarda öğrencinin eğitiminden sorumlu diğer öğretmen, personel ve aile ile iş birliği içerisinde yürütülmesi gerekir. Bu nedenle çocukları için “çok zeki, yetenekli, ahlaklı ama” diye başladıkları cümlelerini olumsuz bir cümle olarak tamamlamamak adına, veliler de rehberlik hizmetinin öneminin farkında olmalılar ve işbirliğine açık olmalıdırlar. PDR hizmetleri açısından bir diğer önemli nokta ise öğrenciler tarafından rehberlik hizmetlerinin öneminin bilinmesidir. Öğrenciler eğitim alanında veya mesleki konularda okul rehberlik servislerine başvurabileceği gibi aynı zamanda kişisel ve sosyal gelişimleri açısından da psikolojik danışmanlara başvurabilirler. Öğrenciler genel anlamda gönüllülük esasına dayanan rehberlik hizmetlerinden çekinmeden yararlanmalıdırlar. Çünkü psikolojik danışmanların en çok hassas oldukları noktalardan birisinin de gizlilik ilkesi olduğunu bilmelidirler. Önceki dönemlerde “problemi olan öğrencinin gitmesi gereken yer” olarak yanlış anlaşılan rehberlik servisleri, aslında problemden çok “öğrencinin gelişimi için gerekli ve gerçekçi adımlar” atmak için öğrenciye yardımcı olacak bir hizmet sağlamaktadır. Bu bağlamda tüm öğrencilerimizin okullarındaki rehberlik servislerini tanımalarını ve burada görev yapan rehber öğretmenleri ile irtibat halinde olmalarını kesinlikle tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.