KayseriSon 10 Yılda 482 Bin 908 Kız Çocuğu Evlendirildi

Son 10 Yılda 482 Bin 908 Kız Çocuğu Evlendirildi

20.11.2017 - 11:43 | Son Güncellenme:

.

Son 10 Yılda 482 Bin 908 Kız Çocuğu Evlendirildi

Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğunun evlendirildiğini, 105 yaş altı 244 kız çocuğunun doğum yaptığını açıkladı.
Kayseri Barosunda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısı ile basın toplantısı düzenleyen Baro Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin oldukça geniş katılımlı olduğunu ancak bunu sadece 14 ülkenin iç hukuklarına uyguladığını ifade etti. Ercan, “İsminden de anlaşılacağı gibi çocukların çocuk olma sıfatları dolayısıyla sahip olduğu hakların uluslararası bir metinle tanınmasının ve geniş bir katılımcı sayısına ulaşılarak bu hakların teminat altına alınmasın amaçlandığı Çocuk Hakları Sözleşmesi, 20 Kasım 1989 tarihinde imzalanmıştır. Oldukça geniş katılımcı ve imzacı sayısına sahip olan bu sözleşme, özünde tüm çocukların doğal olarak sahip olduğu yaşama, barınma, sağlık hakkı ile fiziksel, cinsel ve psikolojik sömürüye karşı korunma hakkı gibi hayati önemdeki hakları tanımlamaktadır. Katılımı geniş olsa da sözleşme, imzacı devlet arasında iç hukuk uygulamalarına adapte edilmesi hususunda arzu edilen başarıya ne yazık ki ulaşılamamıştır. Öyle ki BM verilerine göre imzacı ülkeler arasında sadece 43 tanesi geri dönüş yaparak rapor hazırlamış ve bunlardan sadece 14 tanesi sözleşmeyi iç hukuklarına uygulamışlardır. Dünya üzerinde yaşayan istisnasız her çocuğun sahip olmasını arzuladığımız bu hakları diğer bütün haklardan ayıran bir özelliği vardır. O da bu hakların tam bir iradeye sahip olmayan, onun adına karar verenlerin tercihlerini yaşamak zorunda olan çocuklara ait olmasıdır. Her çocuk korunmaya ve her anlamda sağlıklı bir yetişkin olma yolunda atacağı adımlarda desteğe muhtaçtır. Bu desteğin bireysel, ulusal ve uluslararası çapta tam anlamıyla verilmemesi emanete sahip çıkılmaması demektir ve telafisi güç hasarlar bırakması kaçınılmazdır. Savaş ortamında yaşamaya çalışan çocuklar, işçi çocuklar, küçük yaşta evlendirilen çocuklar, şiddete ve istismara maruz kalan çocuklar ve sair hakları ellerinden acımasızca alınan çocuklar dünya tarihinde ve günümüzde kanayan bir yaradır” dedi.
Çocukların her anlamda iyi yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Ercan, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve bugünün içerik anlamı, üzerinde önemle durulması gereken hususlardır. Öyle ki çocuklar bir toplumu, bir ülkeyi, bir bölgeyi ve en nihayetinde bütün bir dünyayı değiştirebilecek kudrette varlıklardır. Çocuklarını bedenen, zihnen, aklen ve vicdanen iyi yetiştiremeyen toplumlar aslında geleceklerini kör bir karanlığa teslim etmektedirler. İyi yetişen her nesil, bir sonraki neslin ve gelecekteki huzur ve refahın teminatıdır. Sağlıklı, mutlu, ahlaklı, vicdanlı ve hakka azami ölçüde saygılı çocuklar yetiştirmek yerel politikanın ötesinde bir dünya politikası olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“Çocuk istismarı ile ilgili davalar üç kat arttı”
TÜİK verilerinden örnekler veren Ercan, Türkiye’nin istenilen yerde olmadığının altını çizdi. Ercan, “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ve sözleşmenin içerdiği haklar, üzerinde yaşadığımız topraklar ve ülkemizin çocukları için de ayrıca önem taşımaktadır. TÜİK verilerine göre çocuk istismarı ile ilgili dava sayısında son 10 yılda üç kat artış gözlenmiştir. Bununla birlikte yine son 10 yılda 482 bin 908 kız çocuğu evlendirilmiş ve sadece 2015 yılında 15-17 yaş arası 17 bin 789 kız çocuğu, 15 yaş altı 244 kız çocuğu doğum yapmıştır. Sayıları 2 milyona yaklaşan çocuk işçiler konusunda da ülkemiz arzu ettiğimiz yerde değildir. Aynı zamanda son yıllarda suça sürüklenen ve suçtan zarar gören çocuk sayısında da ciddi artışların olduğu TÜİK verilerine yansımıştır. TÜİK güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayısında 2015 yılında 2014 yılına göre yüzde 4,4 oranında artış olarak, 303 bin 213’e ulaştığını belirlemiştir” ifadelerini kullandı.
Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çocukların suça karışmasını önlemek için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ercan, “Ulusal ve uluslararası veriler bize çocuklar için daha fazla emek harcamamız gerektiğini işaret etmektedir. Sorunu saptama ve mevcut durumu eleştirme kolaylığının yanında çözüm üretme ve sonuç odaklı çalışmaların yapılmasının gerekliliğinin her geçen gün önemi artmaktadır. Bu sebeple Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu olarak çeşitli projeler geliştirilmiş ve bir kısmı uygulamaya koyulmaya başlamıştır. İlimizde çocukların sürüklendiği ya da mağduru olduğu suçlar ve yaptırımları ile ilgili bir çalışma yapılarak buna ilişkin bir eğitim programı oluşturulmuştur. Bu çalışma kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği okullar ziyaret edilerek, suçlar ve yaptırımları hakkında çocuklarımızın bilgilendirilmesi planlanmıştır. Proje ile çocuklarımızın bu suçlara sürüklenmesinin önüne geçilmesi, daha iyi bir ifadeyle çocuklarımızın suça karışmasının önlenmesi amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.
Basın toplantısına Yönetim Kurulu Üyesi Av. Umut Yılmaz ve üyeler avukat Rabia Kaymakçı ile avukat Fevziye Demir de katıldı.