Su ürünleri avcılığında yeni kurallar belirlendi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, ilk kez, ticari su ürünleri avcılığını 4 yıl süreyle uygulanacak kuralları belirledi. Bakanlığın, 31 Ağustos 2012’ye kadar uygulayacak Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliği, 1 Eylül 2008’de yürürlüğe girmek üzere, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Tebliğ, bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir işletilmesini sağlamak amacıyla, 1 Eylül 2008 – 31 Ağustos 2012 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanacak yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenliyor.

Tebliğde, Akdeniz, Karadeniz ve Marmara’da, iç sularda avcılığın yasak olduğu yerler ve dönemler ile avlanması yasak olan su ürünleri, kullanılabilecek avcılık yöntemleri ayrıntılı olarak belirtiliyor. Tebliğe göre, deniz kaplumbağası üreme alanı olarak tespit edilen yerlerde A grubu maden çıkarılamayacak ve 1 Nisan–30 Eylül tarihleri arasında sürat teknelerinin kıyıdan 1 mil mesafe içerisinde 5 milden daha süratli seyretmeyecek. Deniz kaplumbağalarının üreme zamanlarında, tarım il müdürlüklerince gerekli koruma tedbirleri alınacak. Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanılmayacak ve her türlü vasıta ile dalış yapılmayacak.
Sahilden itibaren uzaklığı 100 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde, 1 Mayıs–30 Eylül tarihleri arasındaki dönemde su ürünleri avcılığı, bin metreden derin sularda dip trolü ile avcılık, tüm denizlerde 15 Nisan–31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ile su ürünleri avcılığı yapılamayacak.

HAMSİYE ÖZEL DÜZENLEME
Tebliğde, avlanması yasak olan su ürünleri de sayılırken, avlanmasına izin verilen türlere ilişkin boy ve ağırlık sınırları da belirtildi. Buna göre, ağırlığı bin gramdan az ahtapot, 8 kg.dan az orkinos, boyu 9 cm.den küçük hamsi, 13 cm.den küçük barbunya, 15 cm.den küçük çipura, 40 cm.den küçük kalkan 18 cm.den küçük levrek yakalanamayacak.
Taşıdıkları toksin nedeni ile insan tüketiminde sakınca bulunan balon balıkları (Lagocephalus sceleratus, Lagocephalus spadiceus ) karaya çıkarılamayacak ve satılmayacak.
Hamsi avında geçen yıl başlatılan gündüz avı yasağı devam edecek. Marmara Denizi ve Karadeniz’de gırgır ağları ile hamsi avcılığı 16.00–08.00 saatleri arasında yapılacak. Gırgır ağları, belirtilen saatler dışında, hamsi avlamak amacıyla denizde bulundurulamayacak.
Gırgır ağları ile hamsi avcılığı yapacak balıkçı gemileri, gemi ruhsat tezkeresinin verildiği il müdürlüğünden avcılık izin belgesi alacak.
Stokların korunması, avcılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile bakanlıkça hamsi avcılığına alan, avlanabilecek ve karaya çıkarılabilecek miktarlar, karaya çıkış noktası, zaman, nakil açısından yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilebilecek.
İnsan tüketimi için piyasaya sunulmak üzere, bakanlıkça balıkçı gemilerinin büyüklüklerine göre belirlenecek kasa veya kutu miktarından daha fazla hamsinin karaya çıkarılması, nakledilmesi ve satışa sunulması yasaklandı.
Bakanlık, hamside av süresini uzatmak üzere, tekne boylarına göre avlanma sınırı getirmişti. Balıkçılarla uzlaşma içinde alınan karar, 30 Temmuz’da genelge olarak ilgililere duyurulmuştu. Genelgeye göre, 15 metreden küçük tekneler günde 250, 15–19,99 metre büyüklükteki tekneler 300, 20–24,99 metre büyüklükteki tekneler 500, 25–29,99 metre büyüklükteki tekneler 600, 30–34,99 metre büyüklükteki tekneler 700, 35–39,99 metre büyüklüğündeki tekneler 750, 40–44,99 büyüklüğündeki tekneler 800, 45–49,99 metre büyüklüğündeki tekneler 850, 50 metre ve üzeri tekneler ise 900 kutu veya kasa hamsiyi karaya çıkarabilecek.
Kasa veya kutular ile nakledilecek ya da balık unu yağı fabrikalarına gönderilecekler de dahil olmak üzere, karaya çıkış noktalarından sevk edilecek tüm hamsiler için nakil belgesi düzenlenecek. Uzatma ağları ile dönem boyunca sardalya avcılığı yapılabilecek.
Bakanlık ayrıca, hamsi, sardalya ve istavrit balıkları için bir kasada taşınacak balık miktarını da balığın daha canlı ve ezilmeden naklini sağlamak üzere düşürdü. Bu balıklar, karaya çıkarılışlarından itibaren, en fazla net ağırlığı 12 kg.ı (yüzde 10) geçmeyen kasa veya kutularla nakledilebilecek. Önceden kasalara konacak balık miktarında bir sınırlama olmazken, uygulamada, 18–20 kg balık konuyordu.

DİĞER BALIK TÜRLERİ Tüm karasularında, 1 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil, her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yapılamayacak. Ancak, 15 -31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı yapılabilecek. Muğla- Gökova ve Güllük körfezlerinde, palamut ağları 07.00–19.00 saatleri arasında denizde bırakılamayacak.

Bütün karasularında, 1 Mayıs–30 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı, parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı yapılamayacak.
Bütün karasularında, 15 Şubat–15 Mart tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile dil ve pisi avcılığı yapılamayacak, dil ve pisi avcılığında kullanılacak ağların göz açıklığı 80 mm.den küçük olamayacak.
Bütün karasularında, 1 Temmuz–31 Aralık tarihleri arasında gırgır ağlarıyla, 1 Haziran–31 Aralık tarihleri arasında boyu 24 m ve üzerinde olan parakete tekneleriyle orkinos avcılığı yapılamayacak. Ancak, Atlantik Ton Balıklarını Koruma Uluslararası Komisyonunun (ICCAT) ülkemize tanıdığı orkinos av kotası dolduğu takdirde, bakanlık bu yasak sürelerini uzatabilecek.
Avlanılan orkinosların, taşıma işlemleri tamamlandıktan sonra, çiftliklerdeki tespiti il müdürlüklerince yapılacak. Kayıt dışı balık tespiti durumunda bu balıklar doğaya salınacak. Orkinos avlanma izini alan her gemi, avladığı ve sattığı orkinos miktarlarına ilişkin bakanlıkça istenen kayıtları tutmak ve bu konuda yapılan düzenlemelere uymak zorunda bulunuyor.
Hazinenin veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan bütün istihsal sahalarında su ürünleri yönünden yapılacak her türlü bilimsel, teknik etüt ve araştırmalar ile bu alanlarda yapılacak her nevi üretim ve ıslah çalışmaları, su ürünlerinin korunması bakımından önceden bakanlığın iznine tabi olacak.

SPORTİF AMAÇLI AVCILIĞI DÜZENLEYEN TEBLİĞ Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında ayrıca, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “Sportif amaçlı su ürünleri avcılığını düzenleyen tebliği” de 1 Eylül 2008’de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Aynı şekilde 31 Ağustos 2012’ye kadar geçerli olacak tebliğ, denizlerde ve iç sulardaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için, amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri düzenliyor.
Bakanlığın, Hayvansal Kökenli Yemlerde Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği’nde yaptığı değişiklik de Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, piyasaya arz edilecek işlenmiş hayvansal kökenli yemler ve hayvansal kökenli yem ihtiva eden köpek çiğneme ürünleri dahil ev hayvanları yemleri için gerekli olan mikrobiyolojik kriterler ile ilgili hususları kapsıyor.

Milliyet'te Gündem 6 Aralık 2019.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber