YÖK Sözleşmeli bilişim personel başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli sistem programcısı alınacaktır. Peki başvuru işlemi nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

YÖK Sözleşmeli bilişim personel başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

Sözleşmeli sistem programcısı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2.maddesi uyarınca 2018 KPSSP3 puanı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlanarak alınacak personel sayısının 10 (on) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı puanına göre yerleştirilecektir. (Bu sıralamalara göre son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.)

DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SARTLAR

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

c. 35 yaşından gün almamış olmak

d. Sistem Programcısı için: İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden YDS veya eşdeğer sınavlardan (D) düzeyinde puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvurular, www.yok.gov.tr adresinde bulunan "Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte (Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/ Çankaya/ANKARA) adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde (27 Mart 2019-12 Nisan 2019) anılan adreste olacak şekilde posta ile gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTENİLEN BELGELER

1. Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı),

2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi,

3. 2018 KPSS sonuç belgesi

4. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır),

5. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

6. Yabancı dil puanını gösterir sonuç belgesi.

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2018 KPSSP3 puanını esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanı olan adaydan başlanarak sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresinde ilân edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur.

Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber