80 kuruşluk kuyruk

Devir işleminden kaynaklanan yeni sorunlar nedir? Bu işlem, yeni kuyrukların oluşmasına neden olmuş mudur? Ekranlara yansıyan kuyruk ve kargaşa görüntüleri nasıl ve ne zaman son bulur?Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, bu sorularımıza şu yanıtları verdi:"Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki uygulama, Türkiye çapında olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. Özellikle poliklinik hizmetimizde belirgin artış vardır. Örneğin, günde 1500 hastaya bakan bazı hastanelerimizde bu sayı 2500e çıkabilmiştir. Poliklinik hizmetleri açısından bakıldığında kapasite artışı sağlandığı rahatlıkla söylenebilir." SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra da kuyrukların devam etmesi, ayrıca özel eczane sorununun doğması tartışmalara neden oluyor. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, kuyruklarla ilgili olarak da şu bilgileri verdi:"Dikkat edilecek olursa, kuyruk sorunu yaşanan hastaneler devirden önce de bu sorunun yaşandığı yoğun hastanelerdir. Örneğin, İstanbul-Okmeydanı, İzmir-Tepecik, Eskişehir, Zonguldak hastaneleri gibi. Bunlar devirle oluşmuş kuyruklar değildir. Kamuoyunda şöyle bir yanlış anlama var; Sağlık Bakanlığı, SKKyi tümüyle devralmış gibi algılanıyor. Oysa gerçek öyle değil. Biz SSKnin sigorta hizmetlerini, işlemlerini devralmış değiliz. Sadece hastaneleri devraldık. Dolayısıyla sigortacılık hizmet ve işlemlerini biz yürütmüyoruz. Vatandaş bunu böyle bilmiyor. Bu işlemleri de bizden talep ettiği için bir karışıklık doğuyor. Gerçek anlaşılınca bu karışıklık ve kargaşa da ortadan kalkacaktır." Kuyrukların nedeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Akdağ, devirle gelen ilave bir işlemin 80 kuruşluk katkı payı ödemesi olduğunu belirterek, şu bilgiyi verdi:"SSK, hastalardan kuruma 80 kuruşluk (800 bin lira) bir katkı payı alıyor. Bunu devirden önce kendi eczanelerinde tahsil ediyormuş. Şimdi özel eczane uygulamasına da geçildiği için hastalarden hastanede tahsilat yapılıyor. Bu da işlemlerin ve kuyrukların uzamasına neden oluyor. Bu sorunu saptadık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Murat Başesgioğluyla temas ettik. Birlikte çözüm aradık. Sayın Bakan da olumlu yaklaştı. Ya bu katkı payından vazgeçilecek ya da tahsilat yöntemi değiştirilecek ve bu sorun ortadan kalkacak." 80 kuruşluk tahsilat SSKli hastaların özel eczanelerden ilaç almaları konusunda yaşanan sorun ve kuyruklarla ilgili olarak ise Akdağın verdiği bilgi şöyle:"Başlangıçta özel eczanelerde bazı tereddütler oluştu. Geri ödemeler konusunda sanıyorum bazı kuşkulara kapıldılar ama bu kuşku giderildi. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yapılan açıklamayla eczanelerin soru işaretleri ortadan kalktı. Devletin eczanelerin parasını ödeyeceği teyit edilince bu kuşku da kalmadı. Eczanelerde sorun olan bir uygulamada eczanelerin provizyon işlemi yapmalarıydı. Yani hastanın hakkı olup olmadığını araştırıyorlardı. Bu sorunu da Eczacılar Birliğiyle görüşerek çözüme ulaştırmış olduk." Eczane sorunu Akdağ, alınan önlemlerle karışıklık ve kargaşa görüntüsünün kısa süre içinde ortadan kalkacağını vurguluyor.Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eczacılar Birliği arasındaki eşgüdümle sorunların geride bırakılacağını belirtiyor. fbila@milliyet.com.tr Sağlık Bakanı uygulamada saptanan sorunları ve çözümlerini böyle aktardı.