Af ve Erbakan

Af ve Erbakan


       Af yasası veya af sonucu doğuracak ceza indirimi değişiklikleri ve erteleme çalışmalarının sonuç vermesi, büyük ölçüde DSP ile MHP uzlaşmasına bağlı görünüyor.
       Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün MHP kanadına verdiği bilgiye göre, bakanlık seçenekli bir çalışma yürütüyor:
       1- Adalet Komisyonu'nda bekleyen ve kamuoyunda "Haluk Kırcı" maddesi olarak bilinen 11. madde nedeniyle Genel Kurul'a gelemeyen af yasa tasarısı üzerinde yapılan çalışma,
       2- Af yasası yerine ceza indirimi ve ceza ertelemesi öngören çalışma,
       MHP'li Şevket Bülent Yahnici, Türk'le yaptıkları görüşmede, komisyonda bekleyen af tasarısının sorun yaratan 11. maddesi için orta bir yol bulmaya dönük çalışmaların, bakanlıkta yürütüldüğünü belirtiyor. Ancak Yahnici, "af yasası" biçimindeki düzenlemenin, Anayasa Mahkemesi'nde, "eşitliğe aykırı" olacağı gerekçesiyle bozulması ve genişletilmesi olasılığının yüksek olduğu düşüncesinde. Yahnici, aynı kaygıyı liderlerin de paylaştığı kanaatinde. Bu nedenle de af yasası yerine ceza indirimi ve ertelemesine ilişkin bir düzenlemenin liderlerce tercih edildiği izlenimine sahip.
       Ancak, indirim ve erteleme şeklinde düzenleme yapılsa da kapsamının çok iyi tayin edilmesi gerektiğini vurgulayan Yahnici, şöyle diyor:
     "Anayasa'nın 87. maddesinde 14. maddesine atıf var. Bu atıfta, 14. maddeye giren fiillerden dolayı hüküm giyenlerin af kapsamına alınmayacağı hükmü var. 14. maddede, Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılmaması, başlığıyla, hak ve hüriyetlerin hiçbirinin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye düşürmek, devletin bir kişi veya zümre tarafından yönetilmesini veya sosyal bir sınıfın diğeri üzerinde egemenliğini sağlamak, dil, ırk, din, mezhep ayırımına dayalı devlet düzeni kurmaya çalışmak amacıyla kullanılamaz, düzenlemesi var. Bu faaliyetlerden hüküm giyenler af kapsamı dışında kalıyor. Fakat bunun dışında bazı suçları af kapsamı dışında bırakınca Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı görüyor ve iptal ediyor, böylece af genişliyor. Sıkıntı bu..."
       Bu nedenlerle de Yahnici, af veya indirim ve erteleme düzenlemesinin Anayasa Mahkemesi'nin daha önceki kararları dikkate alınarak çok hassas biçimde düzenlenmesi gerektiğini vurguluyor.
       Erbakan'ın cezasına gelince...
       Kapatılan RP'nin Genel Başkanı Erbakan'ın durumunun, af yasası veya indirim ve erteleme düzenlemesinden çok, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen basın yoluyla işlenen suçların ertelenmesine ilişkin yasa kapsamıyla ilgili olduğu görüşü hakim. Anayasa Mahkemesi'nin bu yasayı da eşitlik ilkesine aykırılıktan iptal ettiği ve iptal gerekçelerine uygun olarak yasanın yeniden düzenlenmesi halinde Erbakan'ın cezasının da ertelenmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. Yahnici, erteleme düzenlemesi içinde Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı esas alınarak kapsam belirlenmesi halinde Erbakan'ın da yararlanmasının söz konusu olabileceğine işaret ediyor. "Ancak" diyor, "bu konu liderlerin karar verecekleri bir konudur. Liderlerin Erbakan konusundaki yaklaşımları ise henüz bilinmiyor."
     
Af veya af sonucu doğuracak düzenlemelerle ilgili tartışma noktaları bunlar.
       Adalet Bakanlığı önerilerini seçenekli olarak netleştirdiğinde, son kararı yine liderler verecek...


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr