Af ve kapsam

Af ve kapsam


       Liderler zirvesinde ele alınan affa, "ceza indirimi" yöntemiyle İnfaz Yasası'nda yapılacak değişiklikle "örtülü" biçimde sağlanması eğiliminin hakim olduğu anlaşılıyor.
       Başbakan Ecevit ve koalisyon ortakları MHP lideri Bahçeli ve ANAP lideri Yılmaz'ın af konusunda özen gösterdikleri husus, Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarının dikkate alınarak "eşitlik" ilkesini zedelemeyecek ve Yüksek Mahkeme tarafından bozulmayacak bir yasal düzenleme yapılması...
       Af önerisinin ilk sahibi olan DSP Genel Başkan Yardımcısı Rahşan Ecevit de aynı nokta üzerinde duruyor. Rahşan Ecevit, dün yaptığımız görüşmede en fazla yapılacak düzenlemenin hem Anayasa ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun olması, hem de kamu vicdanını rahatsız etmemesi gerektiğini vurguladı.
       Rahşan Hanım, düzenlemenin, Anayasa'nın 14. maddesinde ifade edilen ülke bütünlüğünü bozmaya, devletin ve Cumhuriyet'in varlığını tehlikeye sokmaya, Cumhuriyet'in temel niteliklerini ortadan kaldırmaya dönük suç işleyenlerin başta olmak üzere, teröristlerin, çete mensuplarının, katillerin, devleti dolandıranların ve bankaları soyanların dışarı çıkmalarını sağlayacak bir sonuç doğurmaması gerektiğini belirtti.
       Bayan Ecevit, indirimden yararlanarak cezaevinden çıkacakların, toplumun adalet duygusunu zedelemeyecek nitelikte, ekonomik ve sosyal dengesizlikler nedeniyle suça yönelmiş, bir çeşit "kader kurbanı" sayılabilecek kişiler olması gerektiği üzerinde duruyor.
       Rahşan Hanım'ın bu nedenle indirilecek ceza süresinin çok iyi hesaplanmasının önemli olduğunu vurguluyor. Örneğin, indirilecek ceza süresinin 10 yıl veya daha uzun bir süre olması halinde birey ve kamu vicdanını rahatsız edecek suçluların da dışarı çıkacağını anımsatan Bayan Ecevit, böyle bir sonucu arzu etmediklerine dikkat çekti. İndirilecek sürenin, "kader kurbanları"nı cezaevinden çıkaracak düzeyde kalması gerektiğinin altını çizen Rahşan Hanım, aksi halde affın amacı dışında sonuçlar doğuracağını belirtti.
       Rahşan Ecevit'in bu sözlerinden de anlaşılıyor ki, belirlenecek indirim süresinin, affın "bazı kişileri de kurtaracak" özel amaçlı bir düzenlemeye ve bu amaçla koalisyon içinde "süre pazarlığı"na dönüştürülmesi, DSP kanadını rahatsız edecek...
       Ceza indirimi yoluyla sağlanacak örtülü af ve sonuçlarını, koalisyon ortakları arasında tartışılacak olan "ceza indirim süresi" belirleyecek...


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr