Bahçeli ve yeni MHP

Bahçeli ve yeni MHP


       MHP'nin 6. Büyük Kongresi dikkatli ve özenli düzenlenmiş. Bu aynı dikkat ve özen MHP lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasında da seziliyor.
       İlk kez, iktidarın büyük ortaklarından biri olarak kongreye giden MHP'de, bir "iktidar şımarıklığı" gözlenmiyor. Uzun süren muhalefet ve radikal bir çizgiden iktidara gelen RP'de gözlediğimiz taşkınlıklar, rejime dönük kafa tutuşlar veya örtülü tehditler MHP'de yok.
       Aksine sivrilikleri törpülemeye, milliyetçilik yaklaşımını mümkün olduğunca "ırkçılık" temel ve sembollerinden uzaklaştırmaya; bir süre önceye kadar kapalı oldukları Avrupa Birliği'ne temkinli ama sıcak mesajlar yollamaya, aşırı milliyetçilik ve aşırı sağdan hızla merkeze yürümeye çalışan bir MHP gözledik Atatürk Spor Salonu'nda...
       Kurultay öncesinde basına yansıyan "Yüzyılla Sözleşme", "Büyük Değişim Projesi" gibi iddialı sloganlar salona asılmış olsa da, MHP lideri Bahçeli, iddialarını büyük harflerle ifade etmedi. Salonu coşturmaya çalışan bir üslup da kullanmadı. Bugüne kadarki çizgisine ve üslubuna uygun biçimde, "sessiz ve derinden" ilerleyen bir imaj sundu. Tabanına verdiği mesaj "sabır"dı. Bu mesajın odaklandığı hedefin ise gürültüsüz biçimde merkeze daha çok yaklaşarak birinci partiliğe ve oradan Başbakanlığa uzanacak bir yol olduğu anlaşılıyor.
       Bahçeli'nin konuşması "etnik" bir eksene oturtulmamıştı. Ne abartılı bir Türkçülük söylemi ne de Kürtçülüğü hedef alan yüksek dozlu bir yaklaşım vardı. Bahçeli, Öcalan'dan yakalanışından söz etmediği gibi, idam ve af gibi tartışmalı güncel konulara da girmemeye özen gösterdi.
       Bahçeli'nin din istismarcılığına, Atatürk ve laiklik karşıtlığına dikkat çekip, bu akımlara karşı bir duruş sergilemesi de merkeze oturma isteğinin önemli göstergeleriydi.
       Bahçeli, milliyetçiliğin, demokrasi ve küreselleşmeyle bağdaşmaz bir akım olmadığını, aksine, 21. yüzyılda milliyetçilik ve demokrasinin kendisini daha fazla hissettireceğine işaret etti. MHP lideri, 21. yüzyılın insan hakları yüzyılı olmasını dileyen BM Genel sekreteri Kofi Annan'a yürekten katıldığını vurgularken, insan haklarının yeni çağda "küresel düzen"in belkemiğini oluşturacağını belirtti. "Yeni çağ din savaşlarını, etnik kavgaları ve adaletsizliği ifade eden yeni bir ortaçağ olmamalıdır" diyerek MHP'nin yeni ufuk çizgisini ortaya koymaya çalıştı.
       Bahçeli, yeni MHP'yi içeride ve dışarıda merkeze yerleştirmeyi hedeflediğini 6. Kongre'de açıkça ortaya koydu.
       MHP'nin 6. Kongresi ANAP ve DYP'nin üzerinde düşünmesi gereken mesajlar taşıyordu.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr