Baykal: Cumhuriyet koalisyonu kurmaya çalışıyoruz

CHP ve DSP başta olmak üzere sol partilerin yöneticileri üzerinde etkili olan tören tablosu farklı yorumlara yol açtı."Solda birlik", "CHP-DSP seçim ittifakı" gibi yaklaşımlar dillendirilirken, liderlerin yaklaşımları da netleşmeye başladı. Bülent Ecevit'in cenaze töreninin her kesimden insanı bir araya getirmesi, "Solda toplumsal talep nedir?" sorusunu da gündeme getirdi. CHP lideri Baykal, Ecevit'in cenaze töreninin toplumda cumhuriyet değerlerine sahip çıkma isteğini ortaya çıkardığı gibi kişisel veya kurumsal kimlikleri de aşan bir tablo yansıttığını söyledi. Baykal, bu tablonun doğru okunması gerektiğini, şimdiden seçim ittifakı, seçim pazarlığı gibi yöntemlere ve tartışmalara yönelmenin yanlış olacağını savundu.Baykal, dün sorularımızı yanıtlarken, olaya kişi veya parti bazında bakılırsa, bu tablonun verdiği mesajın dar kalıplara hapsolunacağını öne sürdü. Baykal şu değerlendirmeyi yaptı:"Biz bir cumhuriyet koalisyonu kurmaya çalışıyoruz. Olay, kişi ve parti hesabının çok üzerindedir. Gün, ittifak pazarlıkları, kimlik hesapları yapacak gün değildir. Partileri aşan bir olay var. Bu partiler arasında klasik işbirliği, ittifak arayışlarının ötesindedir. Eğer buraya hapsedilirse olayın çapına ihanet olur. Herkes bulunduğu yerden, bulunduğu kurumdan katkı versin. Önce el ele verelim. Pazarlık için erken, görev yapmak için geçtir. Önce görevimizi yapalım. Cumhuriyetin safında bir araya gelelim." Baykal'ın çağrısı Baykal, çağrısının sadece sola değil laikliğe sahip çıkan herkese ve her kesime olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:"Tehdit ve tehlikeyi toplum gördü. Biz bunu 2 yıl öncesinden beri söylüyoruz. Bu çağrıyı yapıyoruz. Sadece sola değil. İsterim ki DYP de cumhuriyet koalisyonunun içinde yer alsın. Cumhuriyet safında durduğunu vurgulasın. Sorun sağ-sol sorunu değildir, cumhuriyet sorunudur. Solda birlik konusunu aşan bir sorundur. Bu nedenle çağrımızı cumhuriyetten yana olan herkese yapıyoruz." DYP de olsun Baykal'a göre, Ecevit'in cenaze töreni iktidarın alternatifi yok diyenlere de bir yanıt niteliği taşıyordu. Baykal bu görüşünü şöyle özetledi:"Bir toplumsal süreç işliyor. Toplum, alternatifi cenazede gösterdi. Bu süreci kesmemek lazım. Dar hesaplara, kişi, parti hesaplarına feda etmemek lazım. Kimse kişisel ve kurumsal kaygıya kapılmasın. Ben ne olacağım, biz ne olacağız, benim yerim ne olacak diye düşünmesin." "Alternatif görüldü" Baykal, ittifak, işbirliği, güç birliği önerilerinin nasıl somutlaşabileceğine ilişkin sorumuzu yanıtlarken de şu vurguyu yaptı:"İşi şimdiden pazarlığa dökmek haksızlık ve ihanet olur. Zamanı gelince koşullara, var olan hukuka bakarız. Gereken neyse onu yaparız. Yeter ki toplumun verdiği mesaj yönünde bir olalım, beraber olalım, beraber çalışalım. Kimse sel önünden kütük kapmaya çalışmasın. Sorunu doğru teşhis etsin."Baykal, solda veya sağda kişi veya parti ismi zikretmeden genel bir çağrı yapıyor. Şimdiden seçim ittifakı tartışmalarına girmenin toplumun yansıttığı beklentiyi hafife almak, küçültmek anlamına geleceğini savunuyor. fbila@milliyet.com.tr Zamanı gelince