Baykal-Sezer Mersin mitingine gidebilir mi?

Yön Baykal ve Sezer'in halkın karşısına birlikte çıkmaları merkez solda çok olumlu bir hava yarattı.Baykal, bu havanın seçim sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğine inanıyor. Halkın karşısına Sezer'le birlikte çıkmak istiyor.Bu amaçla CHP'nin 26 Mayıs'ta Mersin'de düzenleyeceği mitinge DSP lideri Zeki Sezer'i de davet etti. Birlikte gitmeyi önerdi.Ancak, bir süredir medyada, Sezer'in bu mitinge katılmasının Siyasi Partiler Yasası'na aykırılık oluşturacağı öne sürülüyor. Bu tez DSP lideri Zeki Sezer'i de tereddüde sevk ediyor. İki liderin mitinge katılmaları yasalara aykırı olur mu? CHP lideri Deniz Baykal ve DSP lideri Zeki Sezer, meydanlarda yüz binlerin istediği görüntüyü Samsun mitinginde verdiler. İzmir mitinginde farklı yerlerde duran iki lider Samsun meydanına birlikte girdiler. Baykal ve Sezer'in mitinglere birlikte katılmalarına engel olarak gösterilen hükümlerden biri Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesi. Bu madde şöyle diyor:"Siyasi partiler tüzük ve programları dışında faaliyette bulunamayacakları gibi, seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı da alamazlar."Bu hükmün Sezer'in Mersin'e gitmesine engel olacağı savlanıyor.Ancak, seçim hukukunda uzmanlaşmış bir isim olan CHP Genel Sekreteri Önder Sav, bu hükme aykırı bir durumun söz konusu olmadığı görüşünde. İlgili hükümler CHP Genel Sekreteri Önder Sav, söz konusu madde hükmünün bir partinin diğer partiyi destekleme kararı alamayacağına amir olduğunu söyleyerek şu yorumu yapıyor:"Bu madde hükmü bir partinin başka partiyi destekleme kararı almasına engeldir. DSP, bir başka partiyi destekleme kararı almadı, sadece seçime katılmama kararı aldı. DSP Parti Meclisi'nin verdiği karar budur. Bu kararda DSP seçimlerde şu partiyi destekleyecek diye bir hüküm yok. Dolayısıyla, Siyasi Partiler Yasası'nın 90. maddesine engel bir durum söz konusu değildir. Sayın Sezer'in Sayın Baykal'la Mersin'e gitmesi 90. maddeye aykırılık oluşturmaz. Maddenin engel olduğu, kurumsal olarak bir başka partiyi destekleme kararı alınmasıdır." Sav'ın görüşü CHP Genel Sekreteri Sav, bir diğer tartışmanın da Milletvekili Seçimi Yasası'nın 16. maddesiyle ilgili olarak yapıldığını belirtti. Bu maddede yer alan, "Siyasi partiler anlaşarak müşterek liste halinde aday gösteremezler" hükmünün CHP-DSP işbirliğine engel olacağı savının gündeme getirildiğini anımsatan Sav, bu görüşün de yanlış olduğunu vurguladı. Sav, şu değerlendirmeyi yaptı:"Böyle bir durum söz konusu değil. DSP'li arkadaşlar partilerinden istifa edecekler ve CHP'den aday olacaklar. Hukuki durum bu. Bu da söz konusu maddede tarif edilen duruma uymuyor. DSP seçime girmeyecek. O arkadaşlar partilerinden ayrılacaklar ve CHP listesinden aday olacaklar. Bu işlem söz konusu maddenin tarif ettiği işlem değildir. Bu açıdan da hukuki bir sorun yoktur."Engel oluşturacağı öne sürülen maddelerle ilgili olarak DSP'li hukukçular incelemelerini sürdürüyorlar. Sav'a göre ise birlikte mitinglere katılmak konusunda hukuki bir engel yok. fbila@milliyet.com.tr Adaylar