Baykal'dan ikinci çıkış

Baykal, "MHP ile yakınlaşma" eleştirisiyle karşılaştı ancak söylemini değiştirmedi. Dün CNN Türk'teki Ankara Kulisi Özel Programı'nda Murat Yetkin'le birlikte konuk ettiğimiz Baykal, CHP dışında bir partiyi "AKP'ye bakışında ve milliyetçilik anlayışında yakın frekansta" olduğunu görmenin memnuniyet verici olduğunu tekrarladı.Baykal, bu değerlendirmesinin "CHP-MHP koalisyonu" olarak yorumlanmasını yanlış bulduğunu da söyledi. CHP'nin çağrısının partilere değil halka dönük olduğunu, aradıklarının partilerle değil halkla koalisyon olduğunu vurguladı.Baykal, bu çıkışını değerlendirirken, "solda genel yanlışı" düzelttikleri iddiasında bulundu ve şöyle dedi:"Milliyetçilik CHP'nin 6 okundan biridir ve biz milliyetçiliğimizle gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz." CHP lideri Deniz Baykal, MHP'nin 8. Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli'nin konuşmasını takdirle karşılayarak "milliyetçilik" konusunda bir çıkış yapmıştı. Bahçeli'nin "AKP'nin cumhuriyetin temellerini hazmedememe sorunu" olduğu mesajını vermesini ve milliyetçiliğini Atatürk'ün milliyetçilik anlayışına oturtmasını övmüştü. CHP lideri, solda bir diğer yanlışın da "dine bakış" olduğunu söyledi ve milliyetçilikten sonra ikinci açılım ve çıkışını da din konusunda yaptı.Baykal, dine bakışını şöyle anlattı:"Öyle zannediliyordu ki (solculuk, sosyal demokratlık) dine uzak durmak, dudak bükmek, onu sakıncalı saymak ya da inanç ve ibadet özgürlüğüne gereken önemi vermemektir. Bunun da gerçeklerle ve sosyal demokrat düşünceyle hiçbir ilgisinin olmadığı anlaşılmıştır. Çünkü sol düşüncenin temelinde de insan vardır. İnsanın da bütün kimlikleri saygıdeğerdir. Nasıl insanın düşüncesine değer vermek zorundaysanız, düşünce özgürlüğü nasıl saygıdeğerse, aynı şekilde inanç ve ibadet özgürlüğü de saygıdeğerdir. Ona saygı göstereceksiniz. Kimsenin düşüncesini ne devletin ne sınıfın ne bir başka resmiyetin tayin etme hakkı vardır. Bugün sosyal demokratlar da toplumun bütün kesimleri gibi inanç ve ibadet özgürlüğüne hem saygı duyuyor hem de onu yaşıyorlar. Bu konuda hiçbir tereddüt yok. Bu konudaki anlayışın değişmesi gerekiyordu, değişti büyük ölçüde." "Dine dudak bükülmez" Baykal, cumhuriyete sahip çıkma çağrısının her kesime yönelik olduğunu, bu çağrıya muhatap olan insanların kiminin sağcı, kiminin solcu, farklı inancı, farklı tarikatı, mezhebi olabileceğine ilişkin sözlerine de şöyle açıklık getirdi:"Bizim Anadolu'da ortaya çıkan İslamiyet anlayışımızın hem Ortadoğu'daki Vahabi anlayışıyla hem de Uzakdoğu'daki İslamiyet anlayışıyla mukayese edildiği zaman çok farklı yönleri olmuştur. Bizim İslamiyetimizde Mevlana çok önemlidir. Bir Hacı Bektaş Veli çok önemli unsurdur. Sadece mezhep meselesi olarak anlamak doğru değil. O mezhebin içinde, dışında, hepimiz için ortak değerlerdir. Yani bütün Sünni Müslümanlar da Hacı Bektaş Veli'ye büyük değer verir; Sünni olmayan Müslümanlar da Mevlana'ya büyük değer verir.Bizim İslamiyetimizin oluşumunda insancıl nitelik ağır basar. Korkutmaya değil sevgiye dayanan; ürkütmeye değil, tehdit etmeye değil, inandırmaya, insana değer vermeye dayanan bir anlayıştır. Bizim Anadolu İslamiyetimizin temeli çok farklıdır. Ama maalesef çok ciddi bozulmalara maruz kaldığını hepimiz biliyoruz. Bu durum (bozulma) bizi İslamiyetin şekillenmesinde, büyük toplum kesimlerine taşınmasında, bu tasavvuf kültürünün katkısını inkâr etmek zorunda bırakmaz, bırakmamalıdır." fbila@milliyet.com.tr Tarikat konusu

DİĞER YENİ YAZILAR