CHP iptal başvurusuna hazır

Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, “CHP Anayasa Mahkemesi’ne gitmezse” koşuluyla gündeme getirdiği uzlaşma formülünün yaşama geçme olasılığı kalmadı.
“Anayasa Mahkemesi’ne gitmezlerse sözü Adalet Bakanı’na yakışmadı” diyen CHP lideri Deniz Baykal, partisinin tutumunda bir değişiklik olmayacağını da açıklamış oldu.
CHP, anayasa değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandığı gün Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açacak.

Aykırılık gerekçesi
CHP, iptal başvurusu için hukuki hazırlığını neredeyse tamamlamış durumda. CHP, anayasa değişikliği paketini özellikle tartışmalı üç madde açısından Anayasa’ya aykırı buluyor.
Partinin hukukçuları, iptal başvurusunun gerekçelerini hazırlamış durumdalar. Değişiklik paketinin siyasi partilerin kapatılması, Anayasa Mahkemesi ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’yla ilgili maddelerinin, Anayasa’nın 2. maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olduğunu savunacaklar. CHP, söz konusu değişikliklerin demokratik hukuk devletinin temelini oluşturan kuvvetler ayrılığı ilkesine, dolayısıyla Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti”ne aykırılığını öne sürecek. Ayrıca, bu bağlamda, hukukun üstünlüğü, hukukun güvenirliliği ve öngörülebilirliği ilkelerine aykırılık taşıdığı savını işleyecek.
CHP, bu değişikliklerin 2. maddeyi dolaylı olarak değiştirdiği, içeriğini etkisiz kıldığı tezinden hareketle, değiştirilmesi teklif dahi edilemez hükmünün taşıdığı şekli şarta aykırılığını da işleyecek. Bu yolla mahkemenin şekilden hareketle içerik denetlemesi yapmasının mümkün olduğunu savunacak.
CHP, iptal davası açarken yürütmenin durdurulması talebinde de bulunacak.
Anayasa Mahke- mesi’ne iptal davası açılabilmesi için 110 milletvekilinin imzasına ihtiyaç var. CHP’nin milletvekili sayısı ise 97. CHP, 110 imza sorunu yaşayabilir mi? CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, bu soruma, “Böyle bir sorumumuz yok” yanıtını vermekle yetindi, detaya girmedi. CHP, 110 imzayı bulma konusunda rahat görünüyor.

Eski DSP’liler
Meclis kulislerine göre, TBMM’ye CHP listelerinden giren 13 milletvekilinden 11’i CHP’yle birlikte hareket edecek. Hesaplara göre, bugüne kadar yapılan oylamalarda DSP’li 6 milletvekili ile sayıları şu anda 7 olan eski DSP’li bağımsız milletvekillerinden 5’i CHP ile aynı yönde hareket etti. 11 milletvekilinin bu tutumlarını sürdürecekleri ve CHP’nin iptal başvurusuna imza vereceklerine kesin gözüyle bakılıyor.
DSP’den ayrılarak bağımsız milletvekili olarak kalan rahmetli Bülent Ecevit’in koruma müdürü Recai Birgül ile doktoru Mücahit Pehlivan’ın ise, diğer 11 milletvekiliyle aynı yönde davranmayacakları beklentisi hâkim. DSP kulislerine göre, Birgül ve Pehlivan, mevcut ve eski DSP milletvekillerinden farklı bir tutum izliyorlar.
Buna karşın bağımsız milletvekilleri Mesut Yılmaz ve Kamer Genç’in, CHP’nin iptal başvurusuna imza atacakları ayrıca CHP’den ayrılarak bağımsız kalan Erdoğan Yetenç’in de destek vereceği tahmin ediliyor. Bu hesaba göre, CHP 110 imzayı bulmakta zorlanmayacak.
Bu tablo da gösteriyor ki, anayasa değişiklikleri referandumdan önce Anayasa Mahkemesi’ne gidecek.