Çiller'in önerisi

Çiller'in önerisi


       DYP lideri Tansu Çiller, Ermeni tasarısının ABD Temsilciler Meclis'inde görüşülmesinden önce hükümete üç öneride bulunuyor:
       1- İncirlik Üssü bakıma alınsın,
       2- Bernard Lewis'in mahkeme kararları kullanılsın,
       3- Türkiye'de izinsiz çalışan 30 bin Ermeni geri gönderilsin.
       Çiller, dünkü görüşmemizde bu önerilerini ve amaçlarını şöyle açıkladı:
       1- İncirlik Üssü'nün gerçekten de bakıma ihtiyacı var. Eğer İncirlik bakıma alınırsa bu Washington'a gönderilmiş önemli bir sinyal olur. Türkiye'nin bölgedeki işlevi ve ABD çıkarları açısından taşıdığı önemi bir kez daha ortaya koyar. Hem üs kapatılmamış, hem de çalıştırılmamış olur.
       2- Ünlü tarihçi Bernard Lewis, Ermenilerin iddia ettikleri gibi bir soykırım olmadığını yazdı. Ermeni lobisi Lewis'i mahkemeye verdi. Mahkeme Lewis'i haklı buldu ve Ermeni lobisi davayı kaybetti. Bu mahkeme kararı hükümet tarafından Washington nezdinde kullanılabilir.
       3- Türkiye'de izinsiz çalışan 30 bin kadar Ermeni var. Türkiye'nin iyi niyetiyle çalışabiliyorlar. Belki bunların, hukuk kuralları içinde, geri gönderilmesi Erivan üzerinde önemli bir baskı oluşturabilir. Erivan'ın ekonomik çıkarlarının Ankara ile iyi ilişkilerden geçtiğini görmesi açısından yardımcı olabilir.
       Çiller, söz konusu önerilerine benzer önlemlerin hükümet nezdinde de tartışıldığı yolunda duyumlar aldığını da ekliyor. Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesini önlemek amacıyla muhalefet olarak hükümete bütün güçleriyle yardımcı olmaya da hazır olduklarını vurguluyor. Bu ulusal davaya partilerüstü bir açıyla yaklaştıklarını belirtiyor.
       Çiller, özellikle izinsiz çalışan Ermenilerin geri gönderilmesi önerisine yöneltilen, "Türkiye'ye yakışmaz, hukuk dışı bir uygulama olur" yolundaki eleştirileri şöyle yanıtlıyor:
       - Bizim Ermeni kökenli vatandaşlarımızla bir sorunumuz yok. Ancak Ermenistan'la aramızda diplomatik ilişki bulunmuyor. Buna rağmen 30 bin kadar Ermeni izinsiz şekilde Türkiye'de çalışıyor. Hukuk dışı olan budur. Bu Türkiye'nin iyi niyetiyle yapılabiliyor ama Erivan'ın Ankara'ya dönük iyi niyetli hiçbir eğilimi yok. Bu açıdan belki söz konusu Ermeniler Erivan üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılabilir. Benim önerim bu amaca dönük. Yoksa Türkiye'yi sıkıntıya sokacak bir hukuk dışı davranış, bir insanlık dışı baskı uygulanması değil.
       * * *
       HÜKÜMET, Ermeni tasarısının Temsilciler Meclisi'nden geçmesi olasılığına karşı bir dizi önlemi uygulamaya koymaya hazırlanıyor. Bunlar giderek ağırlaşan nitelikte önlemler. Aralarında İncirlik'in işlevine dönük önlemler de var.
       Bu yaklaşıma karşı çıkanlar, Erseni tasarısı için Türkiye - ABD ilişkilerinin bozulmasının yanlış olacağı, bunun Erivan'ın ekmeğine yağ süreceği görüşünü dile getiriyorlar.
       Ancak hükümetteki hava, bunu düşünmesi gereken tarafın Ankara değil, Washington olduğu yönünde.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr