Din ticaret siyaset ilişkisi

Siyaset; doğrudan veya dolaylı, akçalı veya siyasi çıkar hesaplarıyla dini, dince kutsal sayılan simgeleri kullanıyor.Son günlerde gündemde olan "Yimpaş olayı"nı ele alalım...Binlerce vatandaşımız Yimpaş'a verdikleri parayı alamadıklarını belirterek, Almanya'da ve Türkiye'de yargıya başvuruyorlar.Arkadaşımız Önder Yılmaz'ın röportajlarından öğreniyoruz ki, eski Yimpaş yöneticileri Almanya'daki camilerde para toplamışlar.Burada bir din istismarı var mı, yok mu?Neden camide para toplanıyor?Burada akla gelen, "faizi haram" sayan bir inanışa sahip olanların, bu inancının istismar edilmiş olabileceği. Faiz yerine "kâr ortaklığı" adı altında para toplandığı, bazı vatandaşlarımızın normal banka sistemi yerine bu tür çalışan finans kuruluşları veya şirketlere yöneldiği de biliniyor.Din-ticaret ilişkisinin böyle kurulduğuna ilişkin pek çok örnek var. Türkiye'de ticaretin de siyasetin de dini rahat bırakmadıkları bilinen bir gerçek. Din-ticaret-siyaset ilişkisi Türk siyasi tarihinde eskilere dayanıyor. Yimpaş olayında çok önemli bir bilgiyi de arkadaşımız Tolga Şardan'ın haberinden öğreniyoruz. Yolsuzluklara karşı verdiği cesur ve başarılı mücadeleyle tanınan eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı, Edirne Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya, bir başka soruşturma için İsviçre'de yürüttüğü temaslar sırasında, Yimpaş'ın para hareketleri hakkında bilgi verilmiş. İsviçre yetkilileri, bu paralardan bir kısmının Türkiye'de tanınmış ve siyasi kişilerin şahsi hesaplarına aktarıldığını da iletmişler.Bu paralar bu kişilere niye aktarılmış? Yimpaş'ın İsviçre'den hesabına para aktardığı tanınmış kişiler, siyasiler kimler?Bu soruların yanıtları yine Hanefi Avcı'nın gayretleri sonucu Ankara'ya gelen İsviçre belgelerinde mevcut. Siyasiler kimler? Yimpaş'ın Başkanı Dursun Uyar, ifadesi alınmak üzere Alman makamlarınca aranıyor.Uyar'ın ifadesi alınmak üzere Türk makamlarınca tutulması ve Almanya'ya gönderilmesi mümkün değil. Anayasa'nın 38. maddesindeki, "Vatandaş suç sebebiyle başka bir ülkeye geri verilmez" hükmü engel.Ancak, Türkiye'de savcılık makamı, difüzyon belgesini esas alarak resen bir soruşturma açabilir. Türk makamları, Almanya'dan belgeleri istemek suretiyle yargılamayı yapabilir. Uyar hakkında savcılıklara yapılan çeşitli başvurular var. Bunlardan bazıları savcılık tarafından reddedilmiş.Binlerce vatandaşın mağdur edildiğini, dolandırıldığını iddia ederek adli makamlara başvurduğu bu olayı aydınlığa kavuşturmak idare ve yargının görevi.Futbol Federasyonu seçimleri "arzu edilen" sonucu vermeyince Başbakanlık Teftiş Kurulu başta olmak üzere devletin denetim mekanizmalarını harekete geçiren ve "genel kurul tavsiyesi" gibi ilginç bir denetim sonucuna ulaşan iktidarın, on binlerce vatandaşı ilgilendiren Yimpaş konusunda da aynı duyarlılığı göstermesi beklenir fbila@milliyet.com.tr Hukuki durum