Ecevit: İtalya süreci başlamıştır

Ecevit: İtalya süreci başlamıştır


       Bankacılık Üst Kurulu'nun başlattığı "temizlik" operasyonu kamuoyundan büyük ilgi ve destek görüyor. Bu destek, vatandaşın "Temiz Türkiye" beklentisinin ne kadar yüksek ve yoğun olduğunun bir işareti.
       Yazarımız Hasan Cemal, Bankacılık Üst Kurulu Başkanı Zekeriya Temizel'i, İtalya'daki temizlik harekatını yürüten ünlü yargıç Di Pietro'ya benzetti. Benzetme yerine oturmuş görünüyor...
       Üst Kurul'un bu yöndeki çalışmalarını Başbakan Bülent Ecevit nasıl görüyor?
       Başbakan Ecevit'e dün bu soruyu yönelttiğimizde yanıtı şu oldu:
       - Türkiye'de de İtalya'daki süreç başlamıştır. Hem de çoktan...
     "Ayrıca" diye devam etti Başbakan:
       - Bunun geriye dönüşü de olmaz.
       Başbakan'ın sözlerinden de anlaşılıyor ki, Temizel ve arkadaşlarının arkasında siyasi destek kararlı biçimde tutuluyor. Bu, yürütülen çalışmaların sonuçlandırılması açısından büyük önem taşıyor.
       Ecevit, bankacılık sektöründeki "temizlik" çalışmalarını değerlendirirken bir de uyarıda bulunuyor:
       - Elbette, yasalara, hukuka aykırı işlemler sonuna kadar takip edilecek. Ancak, bunu yaparken reel ekonominin olumsuz biçimde etkilenmesini de önlemek gerekir. Bankacılık çok hassas bir sektör. Bütün ekonomiyi etkileyecek bir işlevi var. Bu nedenle, çalışmaların ekonomiyi olumsuz etkilememesine özen göstermek gerekir. Reel ekonominin ürkmesine meydan verilmeden, özenli ve titiz bir çalışma anlayışı sürdürülmelidir.
       Başbakan, Temizel ve arkadaşlarının bu özen içinde olduklarını da ekleyerek, ekonomiye ve piyasalara güven veren bir yaklaşım sergiliyor.
       Bankacılık Üst Kurulu'nun istediği destekler konusuna gelince...
       Başbakan Ecevit, her türlü desteğin verileceğini vurguluyor.
     "Örneğin" diyor:
       - İhtisas mahkemelerinin kurulması yararlı olur. Çünkü bu konular uzmanlık isteyen nitelikte. Bu yöndeki talepleri yerine getirmeye çalışacağız.
       Bankacılık Üst Kurulu'nun da tıkanıklığın yargı aşamasında yaşandığına ilişkin teşhisinden yola çıkarak gündeme getirilen, "görevli mahkeme" veya "ihtisas mahkemeleri" isteğinin, Başbakan tarafından da desteklenmesi, bu konuda yasal düzenleme girişiminin başlayacağını gösteriyor.
       Öte yandan, Başbakan Ecevit, Maliye Bakanı Sümer Oral'ın yürüttüğü banka birleşmelerini kolaylaştıracak vergi bağışıklıklarına ilişkin yasa çalışmasını da destekliyor. Bu konudaki görüşü şöyle:
       - Bankacılık sektörünün daha sağlam bir yapıya kavuşmasında birleşmeler gerekli görülüyorsa, elbette bunların kolaylaştırılması gerekir. Mali yapı sağlamlaştıkça ekonomik yapı da sağlamlaşır.
       Başbakan, Bankacılık Üst Kurulu'nun çalışmalarından memnun, ulaşacağı sonuçlardan da umutlu görünüyor.


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr