İtiraz sadece usule değil esasa da dönük

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, öneri geliştirilirken TSK'nın görüşünün alınmadığını açıkladı. "Kabul etmeyecek olsalar da bizim görüşümüz alınmalıydı" dedi.Dışişleri kaynakları, öneri hakkında Cumhurbaşkanlığı'nın ve Genelkurmay Başkanlığı'nın bilgilendirildiğini söylüyor.Cumhurbaşkanlığı dün bir açıklama yaparak, Sezer'in doğrudan veya dolaylı biçimde bilgilendirilmediğini yazılı olarak kamuoyuna duyurdu.Ardından Başbakan Erdoğan, sözlü görüşme yaparken "Çankaya'ya mı veya ilgili kuruma mı soracağız?" diyerek tepki verdi. Sonra da yazılı aşamada elbette Cumhurbaşkanı ve ilgili kurumla görüşeceklerini ekledi.Tablo bu... Ankara'nın AB'ye ilettiği "liman önerisi"ne ilişkin tartışma sürüyor. Bu tablo ne söylüyor?Tablodan çıkan ilk sonuç devletin zirvesinde bir uyum olmadığı. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Genelkurmay arasında uyum yok.Öneriden Bakanlar Kurulu'nun da haberi olmadığına göre Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Gül'ün öneriyi geliştirirken, Çankaya'yla ve Genelkurmay'la birlikte çalışmadıkları anlaşılıyor.Özellikle dış dünyadan bakıldığında Türkiye için iyi bir görüntü değil.Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt'ın açıklamasına bakıldığında iki itiraz görülüyor.Org. Büyükanıt, "Bizim görüşümüz alınmadı" dedikten sonra, "TSK'nın görüşünün nasıl alınacağı bellidir. Biz görüşümüzü yazılı olarak veririz" diye ekliyor.Bu itiraz usule dönük bir itirazdır. Ada'da 40 bin asker bulunduran TSK'dan böyle bir konuda görüşü alınmalıydı eleştirisinde bulunuyor Org. Büyükanıt.Bu itirazı usule ilişkin midir?Org. Büyükanıt'ın, "Görüşümüzü alsalardı, yine kendi kararlarını uygulasalardı. Devleti biz yönetmiyoruz" anlamındaki sözleri usule ilişkin olduğunu gösteriyor.Org. Büyükanıt, "Bizim görüşümüz alınmalıydı ve o görüşe uyulmalıydı" demiyor. Uyumsuzluk Genelkurmay Başkanı'nın itirazı sadece usule ilişkin mi?Hayır, değil. Org. Büyükanıt, önerinin esasına da itiraz ediyor.Bu itirazını da Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'ün "Peki sizin görüşünüz alınsaydı ne derdiniz?" sorusunu yanıtlarken, "Hükümetin yaptığının tam tersi olurdu" diye açıklıyor.Org. Büyükanıt, bu yanıtıyla işin esasına da itiraz ediyor.İtirazının gerekçesini de, "Bu öneri resmi görüşten sapmadır" diyerek açıklıyor. Sapma olduğunu söylediği resmi görüşü de şöyle özetliyor:"Çözüm, Birleşmiş Milletler (BM) zemininde olacaktır. Bütünsel bir çözüm olacaktır. Parça parça şunu ver, şunu al şeklinde değil."Resmi görüşün, Cumhurbaşkanı, hükümet ve askerin bir araya geldiği Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) belirlendiği söylenebilir.Genelkurmay Başkanı, bu önerinin esasına, belirlenen resmi görüşe uygun olmadığı gerekçesiyle itiraz ediyor.Bu tartışmayı sonlandıracak olan önerinin içeriği ve pazarlığın vereceği sonuçtur. fbila@milliyet.com.tr Esasa itiraz