Maliyede kararlılık

Maliyede kararlılık


       Ek vergi önlemlerini görüşmek üzere toplanan liderler zirvesi sonrasında Maliye Bakanı Sümer Oral'la konuşma olanağı bulduk.
       Oral, hükümetin ekonomik programa paralel biçimde sıkı maliye politikası uygulaması konusunda kararlı olduğunu, bu kararlılığın liderler zirvesinde bir kez daha teyit edildiğini belirttikten sonra şu değerlendirmeyi yaptı:
     "Enflasyonu dizginlemeyi başarmış bir ekonomik program uyguluyoruz. Bu programın başarısı için finansmanın da aynı sıkılıkta uygulanması gerekir. Bu bakımdan dün yapılan liderler zirvesi, program hedeflerine ulaşmak için vergi politikasının da destek olacak nitelikte yürütülmesini bir kez daha teyit etmiş oldu. Ekonomi programı başka tarafa, maliye programı başka tarafa giderse hedefe ulaşmak mümkün olmaz."
       Maliye Bakanı Oral, liderler zirvesinde alınan kararlara ilişkin sorularımızı şöyle yanıtladı:
       - Deprem vergilerini kaldırıp, özel iletişim ve özel işlem ve eğitime katkı payını sürdürme kararı aldınız? Bu tercihin nedeni neydi?
       - Deprem vergileri depremin yarattığı özel ihtiyaç için alındı ve alındıkları amaca uygun harcandı. Bu nedenle bu vergilerin devam ettirilmesi düşünülemezdi. Ancak, eğitime katkı payı zaten dört yıldır uygulanıyor ve Milli Eğitim Bakanı'nın talebi sürüyor. Özel işlem vergisi ise düşük düzeyli maktu bir vergi türü. Dar ve orta gelirli vatandaşı fazla rahatsız edecek bir yükü yok. Özel iletişim vergisi ise, bilindiği gibi cep telefonundan alınıyor. Kontürlü vatandaşın elinde. Az konuşulursa az, çok konuşulursa çok ödeniyor.
       - Bakanlar Kurulu yetkisinde olan düzenlemeler de yapılacağı açıklandı. Bu kararda ücretlilerin korunacağı hususu vurgulanıyor. Bakanlar Kurulu'nda ne tür önlemler alınacak?
       - Bakanlar Kurulu'nun yetkisindeki vergisel düzenlemelerde dar ve sabit gelirlilere ek yük getirecek bir uygulama olmayacak. Yeni bir vergi konulması da zaten mümkün değil. Ancak, üst gelir gruplarına yönelik bazı önlemler alınabilir. Örneğin lüks taşıt alımlarındaki vergiler artırılabilir. Keza buna benzer lüks mallar üzerindeki vergiler artırılabilir. Keza hükümetin yetkisinde olan harçlar yükseltilebilir. Düşünülenler bu nitelikteki önlemlerdir.
       - KDV oranlarının yükseltilmesi gibi yaklaşım var mı?
       - Ağırlıklı olarak yok. Geniş halk kitlelerini, dar ve sabit gelirlileri etkileyecek bir düzenleme söz konusu değil. Dediğim gibi çok lüks mallara uygulanan oranlar yükseltilebilir.
       Maliye Bakanı Oral, borçlanma yerine sağlam gelir kaynağı niteliğindeki vergi gelirlerini artırmak konusunda kararlı görünüyor. Maliye, sadece gelirler cephesinde değil, giderler cephesinde de ekonomik programı destekleyecek bir bütçe çalışması yaptı. Bütçenin yeni faiz yükü üreten bir yapıdan birikmiş faiz yükünü eriten bir yapıya ulaşması önemli bir dönüm noktası. Keza ilk kez genel bütçeye dahil kurumlarda ödeneklerin geçen yılki rakamlarda tutulması, bazılarının düşürülmesi de hükümetin ekonomik programı uygulama konusunda ödünsüz davranacağının önemli sinyallerinden biri...


Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr