Memur maaşları

Memur maaşları


       Yılın ikinci yarısı için memur maaşlarına yüzde 10 zam yapıldı. Zam oranının düşüklüğü, enflasyonla mücadele programının gereği olarak sunuldu.
       Yıllarca enflasyonla memur maaşları arasında bu ilişki kurulmuş ve enflasyona karşı maaş artışları düşük tutulmuştur.
       Ancak yılların erittiği memur maaşlarının bugünkü genel düzeyi, enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek bir faktör değildir. Üst düzey görevler dışında memur maaşlarının ortalaması 300 milyon liranın altındadır. Alt düzey görevlerde bu rakam 180 milyon liradır.
       Doktor, yargıç, mühendis gibi nitelikli personel dışındaki düz memurların aldığı maaş, asgari geçinme rakamının altında kalmaktadır. Bu nedenle de bu durumdaki memurlar ikinci bir iş yaparak geçinmeye çalışmaktadırlar. Taksi şoförlüğü, seyyar satıcılık, pazarcılık, özel ders verme, memurların yaptıkları en yaygın ikinci işlerdir. Ancak ikinci bir işle asgari düzeyde çalışan memurun aldığı maaş ve buna yapılacak zam, enflasyonu kamçılayacak bir aşırı talebe yol açamaz. Zorunlu ihtiyaçlar düzeyinde kalacak olan satın alma gücüne sahip bir talep, enflasyon nedeni olarak görülüyorsa, teşhiste hata var demektir.
       Türkiye, talep fazlalığından değil sermayenin pahalılığından, üretken yatırımlar yerine para ticaretine yönelmekten, kamu finansmanı vergilerden çok pahalı borçlanmalarla karşılanmasından kaynaklanan bir maliyet enflasyonu sorunuyla karşı karşıyadır. Birim üretimde ücret gideri faiz giderinin çok altındadır. Durum böyle oldukça, maaşların genel düzeyini düşük tutmak enflasyonun temel kaynağını ortadan kaldırmayacaktır.
       Kamu finansmanının borçlanmadan üst gelir gruplarını kavrayan vergilere kaydırılması, böylece faiz oranlarının düşürülmesi, para yatırımı yerine mal ve hizmet yatırımına yönelinmesi gerekmektedir.
       * * *
       MEMUR maaşlarındaki genel düşüklüğün yanı sıra personel rejiminden kaynaklanan yatay ve dikey adaletsizlik de giderilmelidir.
       Kamuda yeni bir "görev" ve "maaş" tanımı yapılması artık kaçınılmaz bir ihtiyaç haline gelmiştir.
       Personel rejiminde reforma gidilmesi ertelenemez haldedir.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr