Memur yürüyüşü

Memur yürüyüşü


       KESK'in, Ankara - Kızılay Meydanı'nda düzenlediği "memur yürüyüş ve mitingi" son yıllarda gerçekleştirilen en büyük gösterilerden biriydi.
       Memurlar 2001 yılının ilk altı ayı için öngörülen yüzde 10 oranındaki maaş zammını protesto ettiler.
       Yüzde 10'luk maaş zammı oranı, hükümetin yürütmekte olduğu istikrar programının bir gereği olarak daha önceden açıklanmış ve yine tepkilere neden olmuştu. Hükümet yüzde 10'luk artışı, enflasyonla mücadelenin bir parçası olarak görüyor. Memur maaşlarının enflasyonun hakim faktörü olmaktan çoktan çıktığını birkaç kez dile getirmiştik. Türkiye 15 yıla yakın bir süredir fazla satın alma gücünden kaynaklanan "aşırı talep"e dayalı bir enflasyon değil, arzın aşırı maliyetinden kaynaklanan bir enflasyon yaşıyor. Hakim maliyet unsurunu da emeğin fiyatı olan ücret gideri değil, sermayenin fiyatı olan faiz gideri oluşturuyor. Kamu borçlanma gereğinin yüksekliğinden kaynaklanan borç - faiz sarmalı kırıldıkça enflasyon da baskı altına alınabiliyor. Bu nedenle hükümetin ve Hazine otoritesinin ücret üzerine değil, mümkün olduğunca faiz üzerine gidecek politikalar izlemesi gerekiyor ki, son zamanlarda bu politikalar titizlikle uygulanıyor.
       Borç - faiz sarmalının kırılması ve enflasyonun önemli ölçüde geriletilmesi elbette işçiler ve memurlar başta olmak üzere dar gelirli kesimi rahatlatacaktır. Bu noktadan bakıldığında işçi ve memurla, anti enflasyonist politikalar arasında çıkar çatışması yoktur. Ancak, bu politikaların izlenmesinde özverinin büyük ölçüde çalışanlardan beklenmesi haksızlık olur. Hükümetin en fazla özen göstermesi gereken husus budur.
       Türkiye'de "memur sorunu" ise sadece yüzde 10'luk maaş zammı değildir. Maaş düşüklüğünün yanı sıra personel rejiminin çarpıklığından kaynaklanan sorunların da daha fazla bekletilmemesi gerekmektedir. Hükümetin öncelikli konularından birini personel reformunun oluşturması zorunlu haldedir.
     "Eşit işe eşit ücret" ilkesi esas olmak üzere, kamuda "ücret ve ücret unsurları kargaşası"na son verilmedikçe sorun çözülemez.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr