Okuyan: Ameliyat yapmayan yanar

Okuyan, doktorların malzeme sorunu nedeniyle ameliyatları ertelemek veya yapmaktan kaçınmak gibi bir hakları olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: "Burada malzeme firmalarıyla doktorların ortak davranışları s"z konusu olabilir. Eğer malzemesi olduğu halde bazı doktorlar ameliyatları yapmıyorlarsa, biz de bunu tespit edersek o doktorlar hakkında yasal işlem yaparız. Şimdi ben bu durumu incelettiriyorum. Kasti olarak ameliyat ertelemesi veya iptali varsa soruşturma konusu olacak. Hastaneleri denetlettiriyorum." Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, iyileştirici malzeme alımlarındaki y"ntemin değiştirilmesi nedeniyle ameliyatlarını aksatan veya yapmayan doktorlar hakkında yasal işlem yapılacağını belirtti. Fiyat ihalesi "Binlerce çeşidi olan malzemeler için ayrı ayrı ihale yapılamayacağı doğrudur. Bu teknik bir sorun. Ancak bunu aşmanın yolu var. Biz tek tek malzeme ihalesi değil fiyat ihalesi yapacağız. İhaleye girecek firmalar fiyat teklifi verecekler. İhaleyi alan firmalar ihtiyaç oldukça malzemeyi verecekler ve taahhüt ettikleri fiyattan karşılığını alacaklar. Yani binlerce çeşit malzeme için ihale ve stok yapılmayacak. Fiyat ihaleyle belirlenecek ve o fiyatlardan yine doktorların taleplerine g"re ihtiyaç oldukça malzeme verilecek." Bakan Okuyan, hastanelere genelge g"ndererek protez ve benzeri iyileştirici malzeme alımlarının bundan b"yle ihale y"ntemiyle alınacağı talimatını verdiğini vurguladıktan sonra izlenecek y"ntemi ş"yle açıkladı: Engelliyorlar "Biz ilk kez fiyat ihalesine çıkmıyoruz. Daha "nce de çıktık. Ancak engellediler. İhale istemeyen firmalar fiyat ihalesine girip çok yüksek fiyatlar verdiler ve biz de ihaleyi yapamadık. Fiyatları çok yüksek tuttular. Kendi aralarında anlaşarak ortak hareket ediyorlar. Ancak bu kez engellemeleri başarılı olmayacak. İhaleyi sonuçlandıracağız." Ameliyatları erteleyen doktorlar ise malzeme alım y"ntemi ve fiyatları kesinleşmeden SSK'dan gelen hastalara ameliyat yapmalarının mümkün olmayacağını belirttiler. Y"ntem ve fiyat belirlenmeden kullanılacak malzeme fiyatlarının daha sonra "denmemesi veya daha düşük bir fiyat "denmesi halinde SSK'lı hastaları tedavi eden "zel sağlık kurumlarının açık vermeye başlayacağına dikkat çekerek, Bakanlığın malzeme alımını bir an "nce açıklığa kavuşturması gerektiğini vurguladılar.SSK'da genelge uyarınca malzeme alımları için ihale hazırlıkları başladı.Okuyan, yeni sistemle alımlar yapılıncaya kadar ameliyatların durmaması için doktorların eski y"ntemle (protokol) malzeme alabileceklerini de açıkladı.B"ylece iki sistem arasındaki geçiş d"neminde hastaların zarar g"rmesinin "nleneceğini kaydetti. Bakan Okuyan, malzeme satan firmalarla bazı doktorların işbirliği içinde fiyat ihalesini "nlemeye çalıştıklarını da "ne sürerek şu açıklamayı yaptı: By - pass'lar bekliyor "Fiyatı 50 milyar lirayı bulan malzemeler var; bunların ihalesi ve stoku mümkün değil. Kalp kapakçıkları her insana g"re değişir. Bunu ancak doktor hastayı g"rünce veya açınca saptar. Yaşamsal "nem taşıyan malzeme için ihale beklenemez. Bakan, tomografi cihazı gibi ürünlerin ihaleyle kapakçık, stent gibi malzeme ihalelerini karıştırıyor. Protokol sistemi Emekli Sandığı tarafından uygulanıyor. Sistem işliyor ve yaygınlaşıyor. Yolsuzluk varsa o ayrı konu, onu yakalar kulağından tutar atarsınız. Ama bugün bu kargaşa yüzünden by - pass ameliyatları bekliyor, SSK hastasına bunu yapmaya kimsenin hakkı yok." Tartışmalar ihale sürecinin SSK, doktorlar ve firmalar arasında sancılı geçeceğini g"steriyor. fbila@milliyet.com.tr Eski SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu ise protokol uygulamasının teknik zorunluluk olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: